Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9111 tot 9116 van 9116.
8 jan 2013 Kennis

Handelingsbekwaamheid

Hoofdregel is dat iedere natuurlijke persoon handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is. Dat wil zeggen dat hij onaantastbare rechtshandelingen kan verrichten
8 jan 2013 Kennis

Rechtshandelingen, feitelijke handelingen

Door middel van rechtshandelingen kunnen rechtssubjecten hun rechten en plichten bepalen en wijzigen. Rechtshandelingen zijn handelingen die door natuurlijke personen of rechtspersonen worden verricht met de bedoeling dat een bepaald rechtsgevolg tot stand komt. Rechtshandelingen kunnen zowel meerzijdig zijn als eenzijdig.
3 jan 2013 Kennis

Rechtssubject

Rechtssubjecten kunnen natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen zijn.
3 jan 2013 Kennis

Dwingend recht, regelend recht

In het rechtstheorie wordt een onderscheid gemaakt tussen dwingend en regelend recht. Als recht dwingend is, dan betekent dit dat partijen niet mogen afwijken van deze regels.
3 jan 2013 Kennis

Publiekrecht, privaatrecht

Publiekrecht regelt de juridische aangelegenheden van de overheid met haar burgers. Privaatrecht is het recht dat geldt tussen burgers onderling en beslaat een groot rechtsgebied.
3 jan 2013 Kennis

Rechtspraak

Rechtspraak (jurisprudentie) wordt gevormd door uitspraken van rechters.
Getoond 9111 tot 9116 van 9116. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.