Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 2545.
23 sep 2020 Nieuws

Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

Minister C. van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken gemeld.
11 sep 2020 Nieuws

Europese regels voor dronepiloten met een ROC-light certificaat

Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het (semi)professioneel vliegen met een drone. Vliegt u als ROC-light-houder met een drone?
2 sep 2020 Nieuws

Kamervragen over affectieschade

Minister Dekker gaf antwoord op Kamervragen over het vergoeden van affectieschade voor broers en zussen van het slachtoffer.
2 sep 2020 Nieuws

Extra tijd voor verlopen rijbewijzen

Minister Van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer over de aanpassing van het ontwerpbesluit dat negatieve gevolgen voor rijbewijzen moet voorkomen van de beperkende maatregelen voor de bestrijding van COVID-19.
12 okt 2020 Nieuws

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.
26 aug 2020 Nieuws

Werkgevers en leaseovereenkomsten werknemers

De vereisten van goed werkgeverschap brengen mee dat de werkgever verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de leaseovereenkomst.
24 aug 2020 Nieuws

Wanbetaling en verzwijging

Bij het aangaan van een schadeverzekering heeft verzekeringnemer geen melding gemaakt van een opzegging door een verzekeraar. De schade wordt door verzekeraar afgewezen en verzekeraar vordert de door haar gemaakte kosten bij verzekeringnemer.
19 aug 2020 Nieuws

Invoeren publiek identificatiemiddel (eID) op het rijbewijs (internetconsultatie)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement Rijbewijzen en een paar ministeriële regelingen. Met deze op uitvoering gerichte wijzigingen wordt deze regelgeving aangepast aan de Wet digitale overheid. In deze wet wordt geregeld dat de RDW op het rijbewijs een zogeheten publiek identificatiemiddel (eID) plaatst. Na activatie kan de burger hiermee op het hoogste betrouwbaarheidsniveau communiceren met de overheid en digitale diensten afnemen.
13 aug 2020 Nieuws

Dataregister voor verbetering verzekerbaarheid

Verzekeraars en wetenschappers werken samen om de verzekerbaarheid voor het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie.
4 aug 2020 Nieuws

Nieuwe BORG-regelingen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe BORG-regelingen gepubliceerd. De oude BORG-regeling is opgesplitst in 2 nieuwe regelingen. Een regeling voor het leveren van bouwkundige beveiliging en een regeling voor het leveren van alarminstallaties.
Getoond 11 tot 20 van 2545. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.