Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jul 2021 Hypothecair krediet

Reparatiewet tijdelijke verhuur (internetconsultatie)

Het betreft het ongedaan maken van de verruiming van tijdelijke huurcontracten van 2 naar 3 jaar waarbij de verhuurder een minimum termijn mag opnemen. Deze verruiming zal op 1 januari 2022 van kracht worden. Met dit wetsvoorstel wordt deze verruiming zo snel als mogelijk teruggedraaid.
28 jul 2021 Basismodule

Verandering verrekenen vakantiegeld uit werk

Heeft u een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering na WW en werkt u daarnaast? Vanaf 1 juli 2021 is de manier veranderd waarop het UWV uw jaarlijkse vakantiegeld uit werk verrekent met uw uitkering.
28 jul 2021 Belastingen

Subsidieregeling STAP-budget

Het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is gepubliceerd.
28 jul 2021 Vermogensadvies

Wat betekent de versoepeling van de RVU-regeling voor oudere werknemers?

Als oudere werknemer kunt u mogelijk makkelijker eerder stoppen met werken. Uw werkgever betaalt tot eind 2025 minder belasting over de uitkering die hij u betaalt tot uw AOW. U kunt eerder stoppen met werken als u afspraken heeft met uw werkgever hierover.
28 jul 2021 Vermogensadvies

Kamerbrief onderzoek naar cao-afspraken RVU

Minister Koolmees stuurde de Tweede Kamer een reactie op een eerdere motie met een verzoek een inventarisatie een inventarisatie uit te voeren naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s), en voor zover mogelijk de eerste signalen van het gebruik.
27 jul 2021 Basismodule

Wijziging van de Vakantieregeling WW en IOW (internetconsultatie)

Het aantal vakantiedagen met behoud van WW- of IOW-uitkering moet in redelijke verhouding tot de maximale duur van deze uitkering in een kalenderjaar staan. Daarom wordt voorgesteld dat het maximum aantal vakantiedagen in een kalenderjaar wordt vastgesteld naar rato van de uitkeringsduur in dat kalenderjaar.

Permanent Aktueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank.

Fintool extra diensten

Fintool-eXpert abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.