Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
19 jul 2024 Vermogensadvies

Verzamelbesluit KEW

Dit besluit vervangt het besluit van 15 mei 2017, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 maart 2023. In dit besluit zijn alleen beleidsmatige onderwerpen opgenomen. Voor zover nog relevant zijn de onderwerpen met een toelichtend karakter opgenomen in een vraag- en antwoorddocument.
19 jul 2024 Vermogensadvies

Eerste duiding arresten Hoge Raad box 3

Afgelopen juni heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingplichtigen met een lager werkelijk rendement dan het veronderstelde rendement op hun box 3-vermogen de gelegenheid moeten krijgen dit aan te tonen. Als het werkelijke rendement lager is dan het zogeheten forfaitaire rendement, dan moet de belastingaanslag verminderd worden.
19 jul 2024 Basismodule

Werkloosheid juni 2024

In juni waren 370 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is, net als in mei, 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden bijna niet veranderd. Het aantal werkenden nam in deze periode toe met gemiddeld 5 duizend per maand.
19 jul 2024 Vermogensadvies

Standpunt jaarruimteberekening

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken.
17 jul 2024 Vermogensadvies

Rapport spaarmarktonderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde het definitieve rapport over de werking van de Nederlandse spaarmarkt, nadat belanghebbenden in de consultatieperiode hun reactie konden geven op het rapport.
17 jul 2024 Basismodule

Resultaten banenafspraak 2023

Sinds 2013 hebben werkgevers in totaal 85.665 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal banen is in 2023 licht gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft achter bij de doelstelling.

Permanent Aktueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank.

Fintool extra diensten

Fintool-eXpert abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.