Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jul 2009 Nieuws

Steeds meer huurders willen eigen huurwoning kopen. Wens tot koop biedt mogelijkheid om de hoge inkomens te behouden voor de stad

Steeds meer huurders staan open voor koop van hun eigen woning. Momenteel zou bijna een kwart van de Nederlandse huurders (24%) de huidige woning willen kopen van hun woningcorporatie. Vorig jaar steeg dit aantal al van 20% (2007) naar 22% (2008). Met name huurders met een hoog inkomen (45%) en jonge huurders (43%) staan open voor de koop van de eigen huurwoning. Corporaties met stedelijk bezit hebben hiermee een belangrijke troef in handen om de hogere inkomens langer aan de stad te binden, zeker nu ook de allochtone middenklasse de stad de rug toe keert(3). Ook starters zouden kunnen profiteren van het verkopen van huurwoningen. Hun kans op de koop van een woning wordt hierdoor groter. Mede omdat de gemiddelde verkoopprijs van een huurwoning ongeveer 50% lager ligt dan bij bestaande koopwoningen(1). Dit en meer blijkt uit de Bewonersscan, een onderzoek onder ruim 14.000 huurders, van USP Marketing Consultancy.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Behoefte aan koop eigen huurwoning stijgt Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal huurders dat de eigen huurwoning willen kopen weer. Vorig jaar steeg dit al van 20% (2007) naar 22% (2008). Nu zet deze stijging zich door naar 24%. Er is hier een aantal mogelijke verklaringen voor te geven. Naast het dalende prijspeil van woningen in het algemeen, liggen de verkoopprijzen van huurwoningen een stuk lager (gemiddeld € 148.000(1)) dan de verkoopprijs van een ‘normale’ koopwoning (gemiddeld € 218.000(2)). Dit maakt het voor (meer) huurders financieel interessant om de eigen huurwoning te kopen (al is baanzekerheid hiertoe wel een belangrijke randvoorwaarde). Daarnaast kent het kopen van de eigen huurwoning weinig risico’s (men kent de woning goed en verhuizen naar een andere koopwoning brengt grotere (financiële) risico’s met zich mee), iets dat ten tijde van een recessie aan belang wint. Tot slot raken huurders steeds meer bekend met koopconstructies als KoopGoedkoop en KoopGarant (initiatieven van corporaties waarbij huurders met korting de eigen huurwoning of een andere (huur)woning kunnen kopen). Dit kan bijdragen aan een groeiend besef dat de mogelijkheid om een woning te kunnen kopen steeds dichterbij komt.

Zou u uw woning willen kopen?*

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Ja 24% 22% 20% 25% 25% 30% 30% 30%
Nee 70% 75% 76% 71% 72% 63% 62% 63%
Weet niet 7% 4% 3% 4% 3% 7% 8% 7%

 * vraagstelling meet maximale potentie.

Hoge potentie koop eigen huurwoning belangrijke troef voor steden bij vasthouden hoge inkomens Onder jonge huurders (tot 35 jaar) en huurders uit de hogere inkomensklasse (meer dan 2.400 euro per maand) ligt de wens tot koop van de eigen huurwoning bovengemiddeld hoog. Respectievelijk 43% en 45% van beide groepen staat hiervoor open. Dit biedt stedelijke corporaties (met name in de Randstad) mogelijkheden. De hogere inkomens trekken al jaren de stad uit. Ook de allochtone middenklasse keert de stad momenteel de rug toe zo bleek vorige maand uit onderzoek(3). De verkoop van huurwoningen door stedelijke corporaties kan er mede voor zorgdragen dat huishoudens met een hoog inkomen behouden blijven voor de steden. 

Technische verantwoording/over de Bewonersscan De Bewonersscan is een continu huurdersonderzoek waar corporaties zich het hele jaar op kunnen inschrijven. De landelijke cijfers uit dit persbericht zijn gebaseerd op ruim 14.000 enquêtes onder huurders. De Bewonersscan bestaat uit diverse onderzoeksblokken waaruit corporaties kunnen kiezen: Tevredenheid, Verhuisgeneigdheid & doorstroming, Extra services, Communicatie, Openingstijden, Leefstijlen, Inspraak van huurders en Energiebesparing.

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit persbericht is als volgt geweest:
- Zou u uw huidige huurwoning willen kopen?

Met deze vraagstelling wordt de maximale potentie van de koop van de eigen huurwoning in kaart gebracht. In praktijk blijkt dat deze vaak moeilijk te benutten valt. Dit hangt samen met informatievoorziening, begeleiding, prijs en de financiële mogelijkheden van de individuele huishoudens.

Bron: USP Marketing Consultancy

Noten:
1. Bron: ‘Van huur- naar koopwoning, effecten van verkoop van huurwoningen’, RIGO, april 2008.
2. Bron: ‘Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt’, NVM, april 2009.
3. Bron: Nicis, Kenniscentrum voor grote stedenbeleid, juni 2009.
 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jul 2009

Laatst gewijzigd

9 jul 2009

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.