Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 jul 2009 Nieuws

BTW aspecten

BTW-aspecten van het werken op fee-basis De activiteiten van hypotheekbemiddelaars, assurantietussenpersonen e.d. zijn in de regel vrijgesteld van omzetbelasting. Van toepassing zijn de vrijstellingen voor het bemiddelen inzake effecten en krediet en handelingen ter zake van verzekering met inbegrip van de daarmee samenhangende diensten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze vrijstellingen zijn niet afhankelijk van de vorm waarin de vergoeding wordt genoten (provisie of uurtarief) en evenmin van de persoon van wie de vergoeding wordt ontvangen (de financiële instelling of de consument).

De laatste jaren is financiële planning in opkomst. Als daarvoor geen vergoeding wordt gevraagd, moet aangenomen worden dat de activiteit is gericht op het tot stand brengen van een belegging, financiering of verzekering. Als een vergoeding in rekening wordt gebracht, geldt het volgende;

Als deze advisering leidt tot een belegging, financiering of verzekering waarbij de financieel planner als bemiddelaar optreedt, is de vergoeding vrijgesteld van BTW. Als de financiële planning niet leidt tot een bemiddelingsactiviteit, maar wel duidelijk daarop was gericht, is de vergoeding ons inziens eveneens vrijgesteld van BTW. Een vergoeding die in rekening wordt gebracht voor financiële planning/advisering die los staat van de onderhavige bemiddelingsactiviteit is belast voor de BTW.

BTW-aspecten van doorverwijzen van cliënten
De afgelopen jaren zijn er vragen gerezen over de BTW-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen makelaars en assurantietussenpersonen. Als een makelaar cliënten doorverwijst naar een assurantietussenpersoon en daarvoor een vergoeding ontvangt, moet hij hiervoor een factuur met BTW uitreiken. Het louter doorverwijzen van cliënten komt niet in aanmerking voor de vrijstelling ter zake van krediet- en assurantiebemiddeling.

Ook komt het voor dat de ene partij het contact met de cliënt heeft en al het werk doet, terwijl de andere partij de contractuele relatie met de verzekeraar/bank heeft en over de noodzakelijke vergunningen beschikt. De fiscus stelde zich op het standpunt dat over de provisie van eerstgenoemde partij BTW moest worden berekend. De fiscus was van mening dat door de vrijstelling de desbetreffende ondernemer een directe contractuele relatie moest hebben met zowel de verzekeraar/bank als de uiteindelijke cliënt. Inmiddels is er jurisprudentie waaruit blijkt dat dit standpunt onjuist is. Als twee partijen samenwerken en beiden zich inhoudelijk met bemiddeling bezighouden, is voor beide partijen de vrijstelling van toepassing.

Voor de goede orde melden wij nog dit. De hier geschetste samenwerkingsvorm is onder de huidige regelgeving trouwens niet legaal. Indien een onderneming niet over een Wft-vergunning voor advisering en bemiddeling beschikt dan mag zij uitsluitend de NAW-gegevens van een cliënt doorgeven aan een financieel dienstverlener (met vergunning). Dus louter doorverwijzen van cliënten en geen bemiddelingswerkzaamheden.

Management-fee's
Een ander aandachtspunt betreft de situatie dat er in het kader van een holdingstructuur managementfee's in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld twee directeuren/aandeelhouders van een assurantiebemiddelingsbedrijf hebben elk hun holdingvennootschap, welke elk 50% van de aandelen in de werkmaatschappij bezit. Als de directeuren in dienst zijn van hun eigen holding en managementfee's in rekening brengen aan de werkmaatschappij, moet hierover BTW in rekening worden gebracht. De holdings als zodanig bemiddelen immers niet; dat doet de werkmaatschappij. Ter vermijding van dit nadeel kunnen de directeuren beter in dienst van de werkmaatschappij treden.

Uw mening

 
3 aug 2009
vreemd, dat hier vastgesteld is dat over die managementfees BTW betaald zou moeten worden. Wij
hebben al jaren overeenstemming met de fiscus dat dit niet het geval is en hebben daar dus vrijstelling
voor.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jul 2009

Laatst gewijzigd

17 jul 2009

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.