Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 nov 2015 Nieuws

Te weinig aandacht bij UPO voor tegenvallende resultaten

Informatie over het te bereiken inkomen na pensionering kan voor bepaalde groepen te optimistisch zijn, zeker naarmate de deelnemer verder van zijn pensioen afstaat. De AFM heeft op basis van CBS- en DNB-cijfers onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen. Op basis van de huidige bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl is het niet altijd mogelijk een realistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van de toekomstige pensioenuitkering, aldus AFM.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De huidige informatie over het inkomen na pensionering weerspiegelt het risico op een onverwachte inkomensachteruitgang na pensionering niet volledig. Het risico op een teleurstellend pensioeninkomen komt door verschillende oorzaken. Zo heeft de kwaliteit van de pensioenregeling grote invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Een maximale regeling kan al gauw een derde meer opleveren dan een bescheiden regeling, ongeacht de rentestand, aandelenkoersen en levensverwachting.

Ook andere oorzaken, zoals achterblijvende indexatie, echtscheiding of relatief hoge kosten kunnen leiden tot een grote inkomensachteruitgang bij pensionering. Deelnemers zouden niet alleen beter inzicht moeten krijgen, zij zouden ook actief aangezet kunnen/moeten worden om maatregelen te nemen, zo blijkt uit gedragseconomisch onderzoek.

Hoe dichter bij het pensioen, des te minder onzeker de informatie wordt. Deelnemers, en met name jongeren, moeten dus beter inzicht krijgen in die onzekerheid en het toekomstig inkomen na pensionering. Bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl, het enige totaaloverzicht van inkomen na pensionering, zou alle deelnemers moeten kunnen aanzetten tot actie voor hun oudedagsinkomen.

Pensioenuitvoerders berekenen het te bereiken pensioen door uit te gaan van voortzetting van de opbouw. Tussentijdse loon- en indexatieontwikkelingen kunnen echter aanzienlijk anders uitpakken. Zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met geen of beperkte verhoging van pensioenen wegens inflatie, of de mogelijkheid van verlaging van het pensioen. De AFM vindt het onwenselijk voor werknemers dat pensioenuitvoerders hen informatie verstrekken op basis van slechts een scenario, dat gebaseerd is op gelijkblijvende opbouw in een gelijkblijvende pensioenregeling en pleit ervoor meer dan een scenario te geven.
Vooral de kwaliteit van de pensioenregeling heeft grote invloed op de uiteindelijke pensioenuitkering die een deelnemer krijgt. In de doorgerekende maximale regeling krijgt een deelnemer bijna een derde meer pensioen dan in een bescheiden regeling met een hoge franchise en een laag opbouwpercentage. Dit effect staat los van verschillen in rentestand, beleggingsresultaten en levensverwachting.

Bron: AFM, 02-06-2012
 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Drie miljoen bezoekers Mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de lancering op 6 januari 2011 hebben 3 miljoen mensen de stand van hun pensioen via werk en AOW op www.mijnpensioenoverzicht.nl opgevraagd.

AFM vindt fouten bij pensioeninformatie

De AFM heeft bij een steekproef fouten ontdekt in de pensioeninformatie van acht pensioenuitvoerders. Informatie wordt soms te laat gegeven of de bedragen kloppen niet, meldt de AFM.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jun 2012

Laatst gewijzigd

27 nov 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.