Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 sep 2012 Nieuws

Hogere huurverhogingen dreigen

Uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de komende jaren een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze huurverhogingen worden vervolgens afgeroomd met een verhuurdersheffing. Hierdoor kunnen de noodzakelijke investeringen niet plaatsvinden en zullen de wachtlijsten voor huurwoningen nog verder oplopen. De Woonbond roept politieke partijen op om de huren slechts gematigd te laten stijgen en de verhuurdersheffing te vervangen door een heffing voor een investeringsfonds.

Huurverhogingen
De berekeningen van het CPB gaan uit van een basispad, waarbij de huren al bijna 1% boven inflatie stijgen per jaar. In het basispad is immers al verwerkt dat huren stijgen door harmonisatie (hogere huren bij verhuizing) en de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen. Veel partijen die tot nu toe altijd voor een gematigd huurbeleid zijn (GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) verhogen de huren hier bovenop ook nog fors, met meer dan 1% per jaar. Voor huurders, die over het algemeen lage inkomens hebben, dreigt hiermee een extra aanslag op de koopkracht. PvdA en GroenLinks beschermen de koopkracht voor de huurders met de laagste inkomens gelukkig nog door een verbetering van de huurtoeslag, maar D66 wil de huurtoeslag fors korten (€ 300 miljoen).


Verhuurdersheffing
In het basispad van het CPB is ook al de voorgenomen verhuurdersheffing van 760 miljoen opgenomen. Daarbovenop willen partijen de komende kabinetsperiode de heffing fors verhogen; zo willen VVD en PvdA  de verhuurdersheffing zelfs verdubbelen. Het CDA wil dat verhuurders door middel van een huurkorting zorgen voor een verlaging van de huurtoeslaguitgaven met 1,6 miljard. Hiermee zullen de problemen op de woningmarkt (inzakkende investeringen) en de huurmarkt (wachtlijsten, te weinig onderhoud) alleen maar toenemen.

Bron: Woonbond
 

Lees ook…

Grotere vraag naar huurwoningen

Uit een onderzoeksrapport over de woningmarkt dat minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de vraag naar huurwoningen de komende 8 jaar toeneemt met 75.000.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 sep 2012

Laatst gewijzigd

4 sep 2012

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.