Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 okt 2012 Nieuws

Moet ex-partner langer alimentatie betalen dan vooraf overeengekomen?

Onlangs werd een verzoek tot verlenging van de termijn van een partneralimentatieplicht voorgelegd aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. De alimentatieplichtige tekende met succes beroep aan. Het hof overwoog dat van verlenging alleen sprake kan zijn in zeer uitzonderlijke gevallen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op grond van artikel 1:157 lid 5 BW kan de rechter, indien de beëindiging van de uitkering ten gevolge van het verstrijken van de in het vierde lid bedoelde termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van degene die tot de uitkering gerechtigd is niet kan worden gevergd, op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen.

Voor deze verlenging zijn bijzondere omstandigheden aan de zijde van de alimentatiegerechtigde nodig en deze draagt ook de stelplicht en de bewijslast terzake. In de parlementaire geschiedenis is het uitzonderingskarakter van deze verlengingsmogelijkheid benadrukt. Of er grond voor verlenging bestaat, zal moeten worden beoordeeld in het licht van de strekking van de regeling. Daarbij zal, naast de financiële situatie waarin de alimentatiegerechtigde verkeert, onder meer van belang kunnen zijn in hoeverre haar behoefte aan voortduring van een uitkering tot levensonderhoud nog verband houdt met het huwelijk en of zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om tot financiële zelfstandigheid te geraken.

Het hof neemt eerst de inkomsten en de lasten van de vrouw onder de loep. Het hof constateert dat de vrouw geen beroep meer kan doen op de welstand tijdens het huwelijk. Deze is verwaterd. Hiernaast constateert het hof dat de vrouw vermogend is en het hof verwacht dat zij dit vermogen gebruikt om de kosten van levensonderhoud te voldoen. Er is volgens het hof geen sprake van een uitzonderingssituatie en wijst het verzoek tot verlenging alsnog af.

 

Bron: Rechtspraak

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Harry Waaijenberg
23 okt 2012
Hoe VERZIN je zoiets dan ook alleen al....
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 okt 2012

Laatst gewijzigd

23 okt 2012

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.