Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 nov 2012 Nieuws

Assurantiebelasting toch per 1 januari 2013 omhoog

Staatssecretaris Weekers (FIN) stuurt een brief naar de Tweede Kamer betreffende het overgangsrecht verhoging assurantiebelasting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanwege de nadelen van de tijdvakmethode heeft het Verbond van Verzekeraars verzocht hetzelfde overgangsrecht te hanteren als bij vorige tariefsverhogingen. Om de anticipatie-effecten zoveel mogelijk te beperken, hetgeen een strikte voorwaarde voor de minister is, stelden zij voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging te vervroegen naar 1 januari 2013. Anticipatie op verzekeringen die op of na 1 januari 2013 prolongeren is dan niet meer mogelijk.

Brancheorganisaties NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) en Adfiz (Adviseurs in financiële zekerheid) hebben zich
achter dit verzoek geschaard.

In het Belastingplan 2013 wordt via een nota van wijziging het overgangsrecht opgenomen zoals het Verbond voorstelt. Tevens wordt er een bepaling opgenomen die via een klein koninklijk besluit in werking kan treden. Die bepaling regelt dat aanvullend aan het overgangrecht zoals het Verbond voorstelt, het tarief van 21% ook van toepassing is op premies die tussen 1 oktober 2012 (datum bekendmaking deelakkoord) en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover deze premies betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013.
Als uit inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars, uit de aangiften assurantiebelasting of anderszins blijkt dat de anticipatie dermate vormen aanneemt dat de beoogde extra opbrengst van € 1222 miljoen in 2013 niet behaald wordt, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. Blijkt de mate van anticipatie inderdaad mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden.

Met de branche zijn afspraken gemaakt dat de branche de mogelijkheden voor anticipatie niet actief gaat communiceren richting verzekerden. Ook actief meewerken aan anticipatie (bijvoorbeeld tegen de normale gang van zaken in de prolongatiedatum van een lopende verzekering verschuiven van 1 januari 2013 naar 31 december 2012) is niet de bedoeling. Het recht voor verzekerden om een lopende verzekering conform de polisvoorwaarden te beëindigen, een nieuwe verzekering af te sluiten en om maandbetalingen om te zetten in een jaarbetaling, blijft uiteraard behouden.

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Harry Waaijenberg
7 nov 2012
Vreemd, met iedereen overlegd, en iedereen is het ermee eens. Maar mij is niets gevraagd. U ook niet zeker?
We zullen er wel niet onderuit komen, dus OK gaan we wel weer uitvoeren (en uitleggen aan alle cliƫnten).
Maar het eventueel met TERUGWERKENDE kracht doorvoeren hiervan is wel echt te gek voor woorden....
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 nov 2012

Laatst gewijzigd

7 nov 2012

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.