Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 nov 2012 Nieuws

Nieuwe samenstelling en planning tijdelijke commissie Huizenprijzen

De commissie verricht onderzoek naar de kostenontwikkeling en prijsvorming op de huizenmarkt. Daarbij gaat het om de vraag hoe kosten en prijzen van woningen tot stand komen en wat de oorzaken zijn voor het (eventueel) uiteenlopen van kosten en prijzen. Het inzicht in de precieze factoren voor prijsvorming en kostenontwikkeling en de oorzaken voor deze ontwikkeling, moet het na afronding van het onderzoek eenvoudiger maken om toekomstgerichte besluiten te nemen over eventuele hervormingen op de woningmarkt en op het terrein van ruimtelijke ordening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan een van de drie voorstellen voor onderzoeken in het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda 2012, die op 6 december 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen. Sinds 2009 heeft de Tweede Kamer derStaten-Generaaleen Toekomst- en Onderzoeksagenda. Dit betekent dat elk jaar de leden van de Tweede Kamer maximaal drie onderwerpen kiezen waar een parlementair onderzoek naar wordt gedaan.   .

Planning:
Als gevolg van de verkiezingsperiode zal het onderzoek enkele maanden langer doorlopen dan aanvankelijk gepland. De eerste fase, het uitbestede literatuuronderzoek, is gedurende de verkiezingen en de formatie gewoon doorgegaan en door de tijdelijke commissie begeleid en inmiddels nagenoeg afgerond. De komende periode zal de commissie haar werk voortzetten in fase twee van het onderzoekstraject, het afleggen van werkbezoeken, het houden van deskundigenbijeenkomsten en rondetafelgesprekken met belanghebbenden.

Tijdens de deskundigenbijeenkomsten worden de inzichten die tijdens het literatuuronderzoek zijn opgedaan voorgelegd aan deskundigen aan de hand van de volgende thema’s:
-         Financiering
-         Woningaanbod
-         Grondprijzen en -beleid
-         Bouwkosten
-         Marktstructuur en –werking.

Met fase drie, de oplevering van het eindrapport en het debat in de Tweede Kamer zal de commissie haar werkzaamheden beëindigen en is het aan de fracties in de Tweede Kamer om een passend gevolg te geven aan de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen. De verwachting is dat de onderzoekscommissie haar eindrapportage in april 2013 presenteert.

De samenstelling van de tijdelijke commissie Huizenprijzen (TCH) is als gevolg van de verkiezingen van september 2012 gewijzigd..

De onderzoekscommissie bestaat uit de volgende Kamerleden:
Dhr. Kees Verhoeven (D66, voorzitter)
Mw. Betty de Boer (VVD)
Dhr. Ed Groot (PvdA)
Dhr. Raymond Knops (CDA).

Bron: Rijksoverheid
 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 nov 2012

Laatst gewijzigd

16 nov 2012

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.