Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 jan 2014 Nieuws

Amendementen ingediend voor langere aftrek rente restschuld en verval jareneis KEW

Update - zie onderaan artikel (21-11-2012)
Wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) zijn via een amendement aangevraagd. Er is een amendemente ingediend voor het verlengen van de rente aftrek voor restschulden van 5 jaar naar 10 jaar en en een amendement voor het laten vervallen van de jareneis bij een KEW, waarbij de afkoopwaarde gebruikt wordt voor aflossing hypotheekschuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

* Dit amendement strekt er toe om de termijn voor het fiscaal kunnen aftrekken van de rente op restschulden op eigen woningen te verlengen van vijf naar tien jaar. Hierdoor wordt de woningmarkt gestimuleerd. Zie download 'Restschuld aftrek naar tien jaar'.

 

* Dit amendement bewerkstelligt dat de minimumlooptijd van 20 jaar, met een binnen de bandbreedte blijvende jaarlijkse inleg, die in de huidige regeling geldt voor het benutten van de vrijstelling van € 154.000 (cijfers 2012) voor het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) vervalt. De vrijstelling is ingevolge dit amendement ook bij eerdere beëindiging van toepassing, mits tot het tijdstip van beëindiging jaarlijks binnen de bandbreedte is ingelegd of, indien na een looptijd van 15 jaar beëindigd wordt, dat in elk geval de eerste 15 jaar van de looptijd is gebeurd.
Daardoor is de huidige vrijstelling van € 34.900 (cijfers 2012), die na een looptijd van 15 jaar benut kan worden, overbodig geworden. Het amendement beoogt  hiermee uitkomst te bieden voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten en door de tijdklem niet bij hun eigen geld kunnen. Zie download 'Vervallen looptijdeis' Dit amendement is niet aangenomen.

 

Update (21-11-2012): het amendement 'van vijf jaar naar tien jaar' is aangenomen. Het amendement 'verval jareneis' is ingetrokken.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 nov 2012

Laatst gewijzigd

21 jan 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.