Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 nov 2012 Nieuws

Rechtspraak: geen WW uitkering - PGB periode telde niet mee voor referte eis

De rechter heeft een uitspraak gedaan waarbij X werkzaamheden had verricht in het kader van een persoonsgebonden budget dat was toegekend aan een dochter van 2 jaar. Geen dienstbetrekking omdat gezagsverhouding met 2-jarig kind ontbrak.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op grond van artikel 17 van de WW ontstaat voor de werknemer recht op uitkering indien hij in 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid (de referteperiode) in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht en daarmee voldoet aan de zogenoemde referte-eis.

In artikel 3, eerste lid, van de WW is bepaald dat de natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat, werknemer is. Op grond van artikel 5, aanhef en onder d, van de WW kunnen regels worden gesteld op grond waarvan ook als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet op grond van artikel 3 van de WW als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermee maatschappelijk gelijk kan worden gesteld.

Op grond van artikel 8, eerste lid, onder e, van het Besluit wordt niet als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die werkzaam is in een arbeidsverhouding die in overwegende mate wordt beheerst door een familieverhouding.

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat gelet op de zeer jonge leeftijd van de dochter van appellant geen sprake kan zijn geweest van een gezagsverhouding tussen de dochter en appellant tijdens het verlenen van de zorg door appellant. Gelet hierop was er geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de WW.

Bron: LJN: BY3908, Centrale Raad van Beroep , 11/5790 WW

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 nov 2012

Laatst gewijzigd

28 nov 2012

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.