Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 nov 2012 Nieuws

Nederlandse schaduwbankwezen minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt schrijft DNB

Door de kredietcrisis staat schaduwbankieren internationaal hoog op de agenda. Schaduwbanken zijn niet-bancaire instellingen die zijn betrokken bij het aantrekken of uitlenen van geld. Onderzoek van DNB laat zien dat het Nederlandse schaduwbankwezen weliswaar omvangrijk is, maar veel minder groot dan soms wordt aangenomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wat is schaduwbankieren?
Schaduwbankieren houdt in dat financiële intermediatie op een andere wijze verloopt dan binnen een traditionele bank en grotendeels wordt uitgevoerd door niet-banken. Deze partijen vormen gezamenlijk een intermediatieketen, waarin krediet-, looptijd- en liquiditeitstransformatie plaatsvindt. Het schaduwbankwezen kent een sterke wisselwerking met banken en institutionele beleggers. Banken zijn veelal verstrekker (originator) van leningen aan het publiek die vervolgens worden gesecuritiseerd, terwijl institutionele beleggers belangrijke eindafnemers zijn van gesecuritiseerde producten. Hierdoor worden illiquide leningen verhandelbaar gemaakt en kunnen voor eindbeleggers producten worden ontwikkeld die zo goed mogelijk aansluiten bij het door hun gewenste risicoprofiel en hun verplichtingen.
 
Schaduwbankieren biedt verschillende voordelen. Doordat instellingen zich primair richten op één onderdeel van het intermediatieproces ontstaan bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor specialisatie en schaalvoordelen. Zo kunnen partijen zich uitsluitend bezighouden kredietverstrekking of alleen met het construeren van kredietgerelateerde beleggingsproducten. Ook kan concentratierisico worden verminderd door spreiding over meerdere partijen.
 

Bron: DNB (klik hier voor volledige artikel)

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 nov 2012

Laatst gewijzigd

29 nov 2012

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.