Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 nov 2013 Nieuws

1. Wat wordt verstaan onder "gegarandeerd kapitaal"?

Vraag en antwoord van Kennisgroep Verzekeringsproducten
Met de term gegarandeerd kapitaal wordt bedoeld het kapitaal dat door de instelling gegarandeerd zal worden betaald indien de overeengekomen premie of inleg gedurende de gehele looptijd volgens schema wordt voldaan. Het begrip omvat hiermee mede de term “verzekerd kapitaal” zoals dat is gebruikt in eerdere overgangsregimes voor kapitaalverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als sprake is van een gegarandeerd kapitaal, blijft het overgangsrecht van artikel 10bis.2, eerste lid, van de Wet IB 2001, uitsluitend van toepassing indien dat kapitaal na 31 december 2012 niet wordt verhoogd.

Indien er geen sprake is van een dergelijk gegarandeerd kapitaal, blijft het overgangsrecht uitsluitend van toepassing indien het bedrag van de premies (KEW) respectievelijk het bedrag van de inleg (SEW en BEW) na 31 december 2012 niet is verhoogd. Zie onder punt 4 voor een uitzondering hierop.

Van een verhoging van premies of inleg die het overgangsregime verloren doet gaan, is geen sprake – zoals in de parlementaire stukken is vermeld – indien de verhoging rechtstreeks voortvloeit uit de overeenkomst. Deze systematiek geldt ook bij eerdere overgangsregimes voor kapitaalverzekeringen. De relevante bepaling moet dan overigens uiterlijk op 31 december 2012 zijn opgenomen in de overeenkomst. Van een dergelijke “toegestane” verhoging is bij voorbeeld sprake indien op grond van een clausule in de overeenkomst “automatisch” verhoging plaatsvindt van de te betalen premies of inleg omdat op grond van een in de overeenkomst vastgelegde berekeningssystematiek het beoogde doelkapitaal naar verwachting niet zal worden bereikt. Ook is sprake van een toegestane verhoging als die verhoging “automatisch” plaatsvindt in verband met een wijziging van de rente-stand. deze systematiek doet zich meestal voor bij spaarhypotheken.

 

Bron: Kennisgroep Verzekeringsproducten

Lees ook…

Toelichting op overgangsregeling omzetten (deels) aflosvrije hypotheken en SEW/KEW/BEW/Box 3

In het besluit van 21 december 2012 - BLKB2012/1994M is een overgangsregeling omschreven. In de praktijk leverde dit toch onduidelijkheden op en zijn veel vragen gesteld (en beantwoord op de kennis van toen). Feitelijk is er sprake van een ruimere regeling, dan het besluit deed voorkomen. De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft diverse vragen beantwoord. Deze 'vragen en antwoorden' zijn op onze website terug te vinden.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.