Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 feb 2013 Nieuws

4. Omzetting in KEW en gelijktijdige verhoging tot 1 april 2013?

Vraag en antwoord van Kennisgroep Verzekeringsproducten
In het beleidsbesluit van 21 december 2012, BLKB 2012/1994M is aangegeven dat het nog mogelijk is om vóór 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW aan te gaan of te verhogen, mits de belastingplichtige op 31 december 2012 beschikt over een eigen woning en een eigenwoningschuld (EWS). Hierbij mag het gegarandeerde kapitaal niet hoger zijn dan het bedrag van de eigenwoningschuld op 31 december 2012. Indien het gaat om een product zonder gegarandeerd kapitaal, mag het overeengekomen te betalen bedrag (premies of inleg) niet hoger zijn dan het bedrag dat, uitgaande van het voor een dergelijk product gebruikelijke prognoserendement, voldoende is voor het bereiken van een doelvermogen dat niet hoger is dan het bedrag van de EWS per 31 december 2012.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Binnen deze voorwaarden kan, na de omzetting in een box-1-product, het gegarandeerde kapitaal of het overeengekomen te betalen bedrag derhalve nog worden verhoogd tot 1 april 2013. Deze verhoging kan ook plaatsvinden gelijktijdig in één administratief proces met het opnemen van de KEW-clausule; zie het antwoord op vraag 3. Voor de tijdigheid van de verhoging geldt dat het voldoende is als het daartoe strekkende verzoek van de belastingplichtige vóór 1 april 2013 door de instelling is ontvangen en de instelling vóór die datum heeft laten weten de verhoging te zullen gaan doorvoeren. De administratieve verwerking kan derhalve na 31 maart 2013 plaatsvinden.

 

Bron:Kennisgroep Verzekeringsproducten

 

Lees ook…

Toelichting op overgangsregeling omzetten (deels) aflosvrije hypotheken en SEW/KEW/BEW/Box 3

In het besluit van 21 december 2012 - BLKB2012/1994M is een overgangsregeling omschreven. In de praktijk leverde dit toch onduidelijkheden op en zijn veel vragen gesteld (en beantwoord op de kennis van toen). Feitelijk is er sprake van een ruimere regeling, dan het besluit deed voorkomen. De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft diverse vragen beantwoord. Deze 'vragen en antwoorden' zijn op onze website terug te vinden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 feb 2013

Laatst gewijzigd

14 feb 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.