Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 jan 2014 Nieuws

Tijdelijke verhuur eigen woning stoppen voor 1 januari 2014 want anders ........!!!!!

Zie gekoppeld artikel voor update
In 2010 en 2011 is een aantal maatregelen genomen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Twee daarvan zijn de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Per 2013 zouden deze beide tijdelijke maatregelen beëindigd worden. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt acht het kabinet het wenselijk beide tijdelijke maatregelen ook in 2013 nog van toepassing te laten zijn.

Door deze wijziging zal de tijdelijke regeling voor herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur vervallen en de termijn van de verhuisregeling bij verkoop weer op twee jaar worden gesteld, door in het tweede lid van artikel 3.111 van de Wet IB 2001 weer de vóór 2010 geldende tekst te plaatsen.

De tijdelijke verhuur van de woning zal dus, om nog gebruik te kunnen maken van de regeling voor herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, vóór 1 januari 2014 beëindigd moeten zijn.

Wat zijn de gevolgen?
Door de tijdelijke verhuur van de leeg te koop staande woning, is de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld verhuisd van Box 1 naar Box 3. Wanneer de verhuur voor 1 januari 2014 wordt beëindigd verhuist de woning en de eigenwoningschuld weer van Box 3 naar Box 1 en is de eigenwoningschuldrente weer aftrekbaar tot einde van de reguliere verhuisregeling, zoals verwoord in art. 3.111 van de Wet IB 2001.

Verhuur ook nog na 1 januari 2014
Nu wordt de verhuur van de woning ook na 1 januari 2014 voortgezet. Het gevolg hiervan is dat de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld in Box 3 blijven en niet meer terug kunnen naar Box 1. Tevens dient men dan ook rekening te houden met de bijleenregeling, want op dat moment is er sprake van een fictieve vervreemding en zal de eventuele overwaarden worden toegevoegd aan het vervreemdingssaldo.

Voorbeeld:
A heeft in 2012 een nieuwe woning gekocht en is inmiddels in het zelfde jaar verhuisd. De oude eigen woning heeft een marktwaarde van € 200.000,-. Daar de verkoop niet wil vlotten besluit A de woning, onder de voorwaarden van de tijdelijke verhuurregeling, te verhuren. Op het moment van verhuur 'verplaatst' de woning en de eigenwoningschuld naar Box 3. Deze verplaatsing wordt niet gezien als een fictieve vervreemding en heeft dus geen gevolgen voor de bijleenregeling. Wanneer de verhuur na 2014 nog doorloopt, blijft de woning en de eigenwoningschuld in Box 3. Dan dient men wel rekening te houden met een fictieve vervreemding en de daarbij behorende vervreemdingssaldo. Stel dat de eigenwoningschuld € 175.000,- is, dan onstaat op dat moment een fictief vervreemdingssaldo van € 25.000,- welke onmiddellijk wordt toegevoegd aan de eigenwoning- reserve. Door deze toevoeging is de rente over dat bedrag niet meer aftrekbaar.

Zie ook de download helemaal onderaan dit artikel.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verlenging herleving hypotheekrenteaftrek en termijn verhuisregelingen

In 2010 en 2011 is een aantal maatregelen genomen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Twee daarvan zijn de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011). Per 2013 zouden deze beide tijdelijke maatregelen beëindigd worden. De tijdelijke maatregelen hebben betrekking op woningen die in de verkoop staan, of tijdelijk zijn verhuurd op grond van de Leegstandswet tijdens de verkoopperiode.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 mrt 2013

Laatst gewijzigd

7 jan 2014

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.