Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 mrt 2013 Nieuws

Rapport 'Ervaringen met erfpacht'

De rapportage “Ervaringen met erfpacht” (zie download) is uitgevoerd door onderzoeksbureau ‘Companen’, naar aanleiding van eerdere Kamervragen. Het betreft een inventarisatie van de ervaringen bij gemeenten die bestaande erfpachters inmiddels de mogelijkheid bieden om de volledige eigendom te verwerven, alsmede bij gemeenten die bij gronduitgifte de keuze bieden tussen erfpacht en eigendom van grond. In het onderzoek zijn behalve de gemeentelijke ervaringen ook de ervaringen van de (voormalige) erfpachters in betreffende gemeenten in kaart gebracht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Minister Blok
"Geconstateerd kan worden dat gemeenten momenteel erfpacht incidenteel inzetten als een instrument om iets te doen aan de startersproblematiek of de stagnatie op de woningmarkt. Dit doet men dan bijvoorbeeld door gedurende een bepaalde periode (meestal voor 5 of 10 jaar) een aantrekkelijk canonbedrag overeen te komen, zodat voor aspirantkopers betreffende nieuwbouw koopwoning beter bereikbaar wordt. Voor zover mij bekend gaat dit vrijwel altijd gepaard met de mogelijkheid op termijn de volle eigendom te verwerven. Wanneer de gemeenten zich hierbij voldoende rekenschap geven van de richtlijn die de Nederlandse Vereniging van Banken heeft opgesteld voor de financiering van woningen op erfpacht, zie ik dit als een positievpositieve en op maat gesneden inzet van het instrument erfpacht door gemeenten."

Verschillende vormen van erfpacht
Erfpacht kent in Nederland een aantal vormen. Er is een vrij duidelijk, maar niet wettelijk, onderscheid tussen groene erfpacht en stedelijke erfpacht. Groene erfpacht is in het verleden ontstaan toen grondeigenaren woeste grond lieten ontginnen en daarbij een periodieke vergoeding vroegen als erkenning van het eigendom. Groene erfpacht heeft heden ten dagen vooral betrekking op erfpachtcontracten voor (recreatie)woningen en hotels in natuurgebieden, op landgoederen en in  agrarisch gebied. Stedelijke erfpacht heeft betrekking op het stedelijk gebied, en is daarmee primair het domein van BZK.

Zie download onderaan voor het rapport 'Ervaringen met erfpacht', (pdf, 71 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Meer duidelijkheid over particuliere erfpacht

Vorig jaar waren criteria opgesteld voor de financierbaarheid van particuliere erfpachtrechten die waren uitgegeven voor 1 april 2012. Hiermee werd perspectief geboden aan bestaande huizenbezitters. Banken zullen deze criteria nu ook gaan toepassen op erfpachtrechten die tot en met 31 december 2012 worden gevestigd. Voor erfpachten die gevestigd worden vanaf 1 januari 2013 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken nu ook een bancaire richtlijn opgesteld (zie download).

RRBouw-rapport over inzet erfpacht beschikbaar

Een handreiking voor publieke en private partijen die met erfpacht te maken hebben. Erfpacht als aanjager voor het stimuleren van de bouwproductie. Zie hyperlink voor volledig rapport.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 mrt 2013

Laatst gewijzigd

21 mrt 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.