Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
26 apr 2013 Nieuws

Geen vrijstelling omzetbelasting voor behandelen en afwikkelen van schadeclaims

Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over omzetbelasting. De verrichtingen door belanghebbende zijn niet vrijgesteld van omzetbelasting, in het bijzonder doordat zij met haar dienstverlening niet bijdraagt aan de totstandkoming van verzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De nationale verzekeringsvrijstelling heeft specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht. Het is juist vanwege die bedoeling, gelet ook op Europese en nationale rechtspraak, dat de vrijstelling wat betreft de met verzekering en herverzekering samenhangende diensten zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten.

De werkzaamheden van belanghebbende bestaan vooral in het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. De dienstverlening jegens verzekeraar(s) wordt wel aangeduid als run-off services dan wel claims management.

Nu de in geding zijnde werkzaamheden, naar tussen partijen vaststaat, niet zijn te kwalificeren als zodanige diensten (het sluiten van verzekeringen), mist de vrijstelling reeds daardoor toepassing.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 apr 2013

Laatst gewijzigd

26 apr 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.