Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 mei 2016 Nieuws

Registratie bij de Belastingdienst van familiehypotheek of lening via BV

Update - zie gekoppeld artikel
Uit onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat circa 8% van het totale bedrag aan leningen waarvoor renteaftrek wordt geclaimd betrekking heeft op leningen die niet zijn afgesloten bij financiële instellingen waarop een renseigneringsverplichting rust, zoals bij andere natuurlijke personen, de eigen BV of een buitenlandse financiële instelling. De Belastingdienst is dan aangewezen op de informatie die de belastingplichtige zelf verstrekt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aangezien de nieuwe regeling betrekking heeft op de rente van alle geldleningen voor eigen woningen, geldt ook bij de leningen die zijn verstrekt door aanbieders waarvoor geen renseigeneringsverplichting geldt de eis dat ten minste wordt afgelost conform een annuïtair aflossingsschema en volledig in 30 jaar.

Digitaal formulier
Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst meer zicht krijgt op deze leningen, die dikwijls een aanvulling zijn op de lening bij een financiële instelling, wordt de verplichting geïntroduceerd om het aangaan en wijzigen van een dergelijke lening door te geven aan de Belastingdienst met behulp van een digitaal formulier. Op dat formulier moeten de basiskenmerken van de lening en het fiscale nummer van de geldverstrekker worden opgegeven. Hierdoor heeft de Belastingdienst ook voor leningen van deze aanbieders de beschikking over contra-informatie.

Fiscale sanctie
Wanneer de melding achterwege is gebleven, mag de rente niet in aftrek worden gebracht en als leningvoorwaarden worden gewijzigd moet het formulier opnieuw worden opgestuurd. Door deze maatregel krijgt de Belastingdienst meer zicht op deze leningen en is hij ook in staat om hier adequaat toezicht op te houden.

Webmodule
Als extra service voor belastingplichtigen zal de Belastingdienst ook een digitale voorziening creëren waarmee belastingplichten zelf kunnen berekenen (of narekenen) welk bedrag maandelijks moet worden afgelost, gegeven het bedrag van de lening, de datum van ingang, het rentepercentage en de looptijd.

 

Bron: Belastingplan 2013

* Op dit moment (31 mei 2013) is de webmodule / info bij de Belastingdienst nog niet beschikbaar. Zodra meer bekend is, zullen wij hier in de Fintool nieuwsbrief melding van maken. Heden (1 oktober 2013) is de webmodule beschikbaar.

BP2016
Met Belastingplan 2016 geldt voor nieuwe leningen dat deze niet meer gemeld hoeven te worden.

Lees ook…

Rekenmodel: extra aflossingen op een annuïteitenhypotheek

Updatebericht in verband met verlenging licentie. Hoeveel bespaart een relatie met extra aflossingen per maand/kwartaal/half jaar /jaarlijks? Voer de periodieke aflossing in en zie hoeveel er bespaard wordt op de rentelasten.

Formulier Opgaaf lening eigen woning beschikbaar

De Belastingdienst heeft het 'formulier opgaaf lening eigen woning' beschikbaar gesteld. Voor leningen die onder het belastingplan 2013 vallen (annuïtair / lineair aflossen) en niet bij een reguliere bank zijn gesloten, dienen middels een opgaaf aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt te worden. Ook is er een rekenmodule beschikbaar.

Rekenmodel: terugverdientermijn oversluiting annuïteitenhypotheek

Bereken de terugverdientermijn en de nieuwe lasten bij een oversluiting van een bestaande annuïteitenhypotheek.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.