Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 nov 2021 Nieuws

Rechtspraak Hoger beroep hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Een vrouw heeft de gemeenschappelijke woning verlaten en gaat elders wonen. De man (blijft achter in de woning) levert niet het bewijs dat hij op grond van een met de vrouw gemaakte afspraak haar deel van de hypotheekrente als alimentatie heeft betaald. Ook is er geen bewijs dat de woning vanaf datum feitelijke scheiding economisch geheel het eigendom van de man was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De man kan slechts de (eigen) helft van de hypotheekrente aftrekken maar kan in casu ook slechts voor de helft van het huurwaardeforfait worden belast.

De vrouw kan op grond van de echtscheidingsregeling gedurende 2 jaar na vertrek haar deel van de hypotheekrente (mits door haar betaald) aftrekken.

Lees hier de volledige uitspraak van de Rechtbank.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

15/11/2021 herstel link rechtspraak

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Geen oplossing voor echtscheidingshypotheken

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) op de vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt (CDA) over de problemen als gevolg van de huidige regelgeving met betrekking tot hypotheekrenteaftrek die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen.

Alimentatie duur?

Vraag: met welke datum wordt rekening gehouden voor het bepalen van de alimentatieduur. In deze casus gaat het om een man die op 14-11-2009 de woning verliet en alvast alimentatie betaalde maar uiteindelijk is gescheiden op 2-5-2011. Wanneer eindigt nu de alimentatiebetaling? In het convenant staat hierover niets vermeld.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens scheiding, financieringsopzet?

De redactie van Fintool beantwoord ook vragen van abonnees. Voorbeelden van interessante cases komen regelmatig in de nieuwsbrief omdat deze vaak voor veel lezers interessant zijn. Hier een casus over 'Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens echtscheiding'.

Onderhoudsverplichting en aftrekpost bij scheiding

Gedurende 2 jaar na vertrek uit de koopwoning is de hypotheekrente aftrek op grond van de verhuisregeling voor de vertrekkende partij. Na 2 jaar gaat het aandeel van de woning voor de vertrekkende partij naar box 3. Toch resteert er mogelijk een aftrekpost. ==================================================

'Vergeten' verdeling pensioenaanspraken na scheiding alsnog opeisbaar

Verjaring bij verdeling van pensioenrechten is niet van toepassing, stelt de Rechtbank. De vrouw (eiser) stelt dat partijen nimmer afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Zij vordert, samengevat, de verdeling van het door de man opgebouwde nabestaanden- en ouderdomspensioen met veroordeling van de man om aan de uitvoering hiervan mee te werken en tot betaling van de deswege verschuldigde gelden over te gaan.

Echtscheiding kost Nederland jaarlijks circa € 2 miljard

Echtscheiding kost de Nederlandse samenleving jaarlijks naar schatting circa € 2 miljard, volgens een onderzoek in opdracht van marriageweek.nl.
De grootste kosten, ongeveer € 900 miljoen, houden verband met crimineel gedrag van kinderen, die in gebroken gezinnen opgroeien. Het extra beroep van éénoudergezinnen op sociale uitkeringen vergt jaarlijks ongeveer € 380 miljoen. De geschatte kosten van arbeidsverzuim als gevolg van echtscheiding bedragen jaarlijks circa € 440 miljoen.

Zorgtoeslag en scheidingsaanvraag

Wij zitten in een echtscheidingsprocedure. Inmiddels woon ik op een ander adres, maar we zijn nog in overleg met de advocaten hoe we de scheiding willen regelen. Voorheen hadden we vanwege een (te hoog) dubbel inkomen geen recht op zorgtoeslag. Nu ik elders woon, wil ik dit toch aanvragen, maar de Belastingdienst zegt dat ik hier (waarschijnlijk) niet voor in aanmerking kom. Hoe kan dat?

NHG-directeur Schiffer: „Wij zijn geen pinautomaat bij echtscheidingsperikelen”

In een uitgebreid interview in het Reformatorisch Dagblad is NHG directeur Schiffer aan het woord. Ruim 3500 huishoudens die vorig jaar hun woning noodgedwongen verkochten, deden een beroep op de Nationale Hypotheek Garantie; een stijging van 77 procent in één jaar tijd. Ondanks de groeiende restschuldproblematiek is NHG-directeur Karel Schiffer voor fraude niet bang. Alhoewel. „Hoe langer we erover doorpraten, hoe interessanter ik dit thema vind.”

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.