Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 jun 2013 Nieuws

CDFD wijdt themapagina aan ‘Vakbekwaamheid na 2013

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de eigen website uitgebreid met de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’. Het CDFD geeft er nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 van kracht wordt.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op de themapagina geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s. De informatie is opgeknipt in diverse sub-thema’s, te weten:

 • Inhaal-/PE-examens
 • Gelijkstellingen (aan Wft-diploma’s)
 • Omwisselactie
 • Deel-diploma’s en -certificaten
 • (Personen werkzaam onder het) bedrijfsvoeringsmodel
 • EVC-procedure
 • Beroepskwalificaties

Momenteel is alleen het sub-thema ‘Inhaal-/PE-examens’ nader uitgewerkt. De komende periode zal het CDFD beschikbare informatie op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ steeds verder uitbreiden en verrijken. Het CDFD startte vorige week nog een consultatieronde voor vaststelling van de inhoud van de Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van zo’n examen levert een certificaat op. Dit certificaat kan na 1 januari 2014 samen met geldig gehouden (gelijkgestelde) Wft-diploma’s worden omgewisseld naar een nieuw ‘Wft-diploma beroepskwalificatie 2014’.

Klik hier voor pagina 'Vakbekwaamheid na 2013'

Bron: CDFD

 

Lees ook…

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Invoering centrale databank per 1 januari 2014

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een reactie gegeven naar aanleiding van een aantal vragen die zij ontving over de invoering van de centrale databank in het kader van Wft-examinering. Deze waren met name ingegeven door de constatering dat de centrale databank uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 2013 (Bgfo) is geschrapt. Hieruit hebben sommige marktpartijen geconcludeerd dat de invoering van de centrale databank zou worden uitgesteld dan wel worden afgesteld.

Voldoen aan permanente educatie Wft 2011-2012 kan nog tot en met 31 december 2013

Financiële dienstverleners hebben een jaar langer de tijd gekregen om te voldoen aan het permanente educatieprogramma voor de periode 2011-2012. In het kielzog van dit besluit van het ministerie van Financiën blijken in de markt misverstanden te ontstaan over de PE-verplichtingen voor het jaar 2013. Met deze berichtgeving wil het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) mogelijke onduidelijkheid wegnemen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 jun 2013

Laatst gewijzigd

20 jun 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.