Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 jul 2013 Nieuws

Verzekerden zoveel mogelijk ontzien bij forse bezuinigingen zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is positief over de zorgakkoorden die zijn gesloten voor de ziekenhuiszorg, de GGZ en de eerste lijn. De minister van VWS heeft de zorgsector opnieuw gevraagd om een forse bijdrage te leveren aan de bezuinigingen van het kabinet. “De inzet van zorgverzekeraars bij de akkoorden was om de verzekerden zoveel mogelijk te ontzien. Zo is verdere verkleining van het basispakket voorkomen, waardoor iedereen verzekerd blijft van een breed pakket aan zorg,” aldus ZN-voorzitter André Rouvoet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de akkoorden zijn afspraken opgenomen die gericht zijn op het organiseren van een betere en efficiëntere gezondheidszorg. Zo is er overeenstemming over belangrijke veranderingen in de bekostiging van de zorg, met het doel de kwaliteit te verbeteren en doelmatigheid van de zorg te vergroten. De besparing die daaruit volgt, helpt om toekomstige premiestijgingen – waar door de kostengroei per saldo nog sprake van zal zijn – te beperken. De partijen in de zorg hebben hun steun gegeven aan een aantal belangrijke maatregelen:

  • Er komt ruimte om de verschillende sectoren in de zorg in samenhang te benaderen en substitutie (van tweede naar eerste lijn) nu echt te bevorderen.
  • De restitutiepolis blijft gehandhaafd, waardoor verzekerden die dat willen maximale keuzevrijheid houden. Maar zorgverzekeraars krijgen ook de ruimte om via hun inkoopbeleid te sturen op lagere kosten en hogere kwaliteit. Het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet maakt het mogelijk om bij een naturapolis de vergoeding van niet gecontracteerde zorg te kunnen verlagen.
  • De informatievoorziening van zorgaanbieders aan zorgverzekeraars en verzekerden wordt versneld en geïntensiveerd.
  • De eerste lijn wordt gestimuleerd meer multidisciplinair en innovatief te gaan werken, om de substitutie vanuit de tweede lijn én vanuit de huidige AWBZ daadwerkelijk van de grond te krijgen.

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jul 2013

Laatst gewijzigd

17 jul 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.