Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 aug 2013 Nieuws

De leveringsakte en de hypotheekakte: maakt de passeervolgorde uit?

Bij veel notariskantoren in Nederland is het gebruikelijk dat eerst de leveringsakte wordt getekend, om vervolgens de hypotheekakte te tekenen. Velen doen dit vanuit de gedachte dat de koper eerst de onroerende zaak zal moeten verkrijgen om deze vervolgens met een recht van hypotheek te kunnen bezwaren. Een andere – meer praktische – reden is dat koper en verkoper vaak tegelijkertijd op kantoor arriveren nadat zij het registergoed hebben geïnspecteerd, waardoor het logisch is om eerst de eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden, zodat de verkoper zijn weg weer kan vervolgen. Deze praktijk kan echter het probleem met zich brengen dat de koper na het passeren van de akte van levering, de hypotheekakte niet wil (of kan) tekenen. Een aantal notarissen kiest daarom voor de omgedraaide passeervolgorde. Doen zij hier goed aan?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wat te doen wanneer de hypotheekakte niet wordt getekend?
Wanneer de notaris de gangbare passeervolgorde hanteert – eerst de transportakte, vervolgens de hypotheekakte – en de koper de hypotheekakte weigert te ondertekenen, dan valt de koopprijs niet vrij, waardoor de notaris de koopprijs niet aan de verkoper kan uitbetalen. Waaijer (WPNR 2011, 6897) meent dat een verkoper niet op het ter beschikking stellen van de koopprijs mag rekenen zolang de koper daarvoor niet ‘het nodige’ heeft verricht en ‘nodig’ is de inschrijving van zowel de transportakte als de hypotheekakte in de openbare registers. Naar zijn mening mag de notaris niet overgaan tot inschrijving van de akte van levering zolang hij niet beschikt over de middelen tot doorhaling van bestaande hypotheken en beslagen én hij ‘niet de stellige overtuiging heeft dat de direct daarop volgende inschrijving van de hypotheekakte de gelden die nodig zijn voor de betaling van de koopprijs, doet vrijvallen’. In deze gedachtegang kan ik mij vinden, een en ander tegen de achtergrond dat de onvoorwaardelijke beschikbaarheid van de koopprijs een essentieel bestanddeel van de overeenkomst tussen partijen is.
 
De passeervolgorde
Wat betreft de beschikkingsbevoegdheid maakt het niet uit in welke volgorde de akten worden verleden; het gaat om het moment van inschrijving in de openbare registers. Indien de koper na het passeren van de transportakte weigert de hypotheekakte te ondertekenen, dan is er, zo meen ik met Waaijer, geen sprake van een beroepsfout van de notaris. Er is enkel sprake van wanprestatie door de koper jegens de verkoper, omdat de koper er niet voor zorgt dat de koopprijs vrijvalt. Vanuit aansprakelijkheidsoogpunt gezien, is het niet noodzakelijk om de passeervolgorde om te draaien. Wel loopt de notaris in dezen het risico dat hij niet anders kan dan zijn diensten met betrekking tot de inschrijving van de akte van levering weigeren – een onwenselijke situatie.

Pleysier (De Notarisklerk 1990, 1268) wijst erop dat dit te voorkomen is, zonder dat eerst de hypotheekakte wordt getekend: de notaris kan in de transportakte een clausule opnemen waarin is bepaald dat inschrijving van de akte enkel kan plaatsvinden op dezelfde dag waarop ook de hypotheekakte is verleden.

Bron: Minuta

Auteur: door Jesper Zuidberg

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 aug 2013

Laatst gewijzigd

20 aug 2013

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.