Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 sep 2013 Nieuws

Brancheorganisaties pleiten (opnieuw) voor PE uren in plaats van PE examens

De intermediairorganisaties Adfiz, Commissie CFD, NVGA, NVF en OvFD pleiten in een gezamenlijk visiedocument voor een ander PE-stelstel. "Een PE-urensysteem is veel effectiever dan PE-examinering", stellen de intermediairorganisaties.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De samenwerkende organisaties stellen dat een PE-urensysteem de actuele kennis beter borgt. Voor de consumenten blijft het advies dan beter betaalbaar en wordt met een PE-urensysteem beter voldaan aan de Europese voorstellen.

Het visiedocument leest: "Permanente Educatie (PE) betekent ‘altijd leren’. Een goed PE-stelsel behoort dan ook een prikkel te geven om actuele kennis op te doen en te onderhouden. De financiële dienstverleners moeten in staat gesteld worden om permanent op de hoogte te zijn van actuele omwikkelingen. Te voorzien is dat centraal examineren van de PE over een periode van drie jaar, door de bijbehorende procedures, alleen mogelijk is als oude kennis - en mogelijk zelfs achterhaalde kennis - getoetst wordt.

Een financieel dienstverlener moet de mogelijkheid hebben om voor hem relevante onderwerpen te volgen op het moment dat die zich voordoen. Het uit andere beroepsgroepen bekende PE-urensysteem maakt dat mogelijk. Het driejaarlijkse PE-examen daarentegen zal leiden tot uitstelgedrag tot net voor het examen en zodoende niet bijdragen aan de borging van actuele kennis.

"De financieel dienstverlener zal, als ondernemer, de kosten voor PE moeten doorberekenen aan de consument. Naast de opleidingen en trainingen die men volgt voor de eigen professionaliteit zal men examentrainingen gaan volgen omdat men zeker wil stellen dat men  slaagt."

Het invoeren van een PE-urensysteem sluit ook beter aan bij het voorstel van de Europese toezichthouder EIOPA. De toezichthouder stelt een verplichting van een aantal

Het visiedocument wordt ingezet bij de lobby tegen het periodieke PE-examen, die volop aan de gang is.

 

Bron: VVP

 

 

Lees ook…

CDFD consulteert markt voor Inhaal-/PE-examens

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor vaststelling van de inhoud van de zogeheten Inhaal-/PE-examens. Het succesvol afleggen van dit examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen (tot uiterlijk 1 januari 2014) wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

BREAKING: Stemmingsuitslag Motie = Aangenomen!

Gisteren (donderdag 19 september) kwam de motie (PE examens) in stemming in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen.

Protest Adfiz tegen PE inhaalexamens

Adfiz (branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs) doet een oproep om de petitie “Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs” te tekenen. Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties hebben wij gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het Ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Wij allen hebben daarvoor geen enkel gehoor gevonden, schrijft Adfiz.

Wetgevingsoverleg PE examens 2014: Minister Dijsselbloem bereid tot nader overleg, maar wil “vasthouden aan fundament”

Gistermiddag voerde de Kamercommissie Financiën wetgevingsoverleg met de Minister. Hoewel er meerdere onderwerpen op de agenda stonden, hadden alle fracties vragen voor de minister over vakbekwaamheid 2014 en dan met name de PE-examinering. Het bleek uiteindelijk het meest besproken onderwerp dat tenslotte leidde tot twee moties die werden ingediend door in totaal vijf fracties: (1) VVD/ D66 en (2) SP/CDA/PVV.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 sep 2013

Laatst gewijzigd

20 sep 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.