Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 sep 2013 Nieuws

Restschulden en Nationale Hypotheek Garantie

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft mede namens minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer een brief gezonden over restschulden en Nationale Hypotheek Garantie. Ook wordt een verdere afbouw van de NHG bekend gemaakt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kostengrens
In aanvulling op het reeds afgesproken traject om per 1 juli 2014 de kostengrens te verlagen tot het niveau van voor de tijdelijke verhoging (265.000 euro), is het voornemen van het kabinet om de grens terug te brengen tot 245.000 euro per 1 juli 2015 en tot 225.000 euro per 1 juli 2016. Daarna is het uitgangspunt de NHG te koppelen aan de gemiddelde woningprijs.

Eigen risico geldverstrekkers bij NHG
Het kabinet wil dat een eigen risico voor aanbieders van nieuwe NHG-hypotheken wordt ingevoerd. Tot 1 januari van dit jaar droegen financiers een financieel risico, door invoering van annuïtair aflossen als norm is dit risico verdwenen. Een eigen risico bij de verstrekkers draagt bij aan de juiste prikkels voor aanbieders tot prudente kredietverlening.
Het kabinet zal in overleg treden met het WEW en de geldverstrekkers over de vormgeving van een eigen risico voor NHG-leningen, in de rekenschap dat deze partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, onder meer ten aanzien van de financiering van (rest)schulden en de inzet en uitvoering van het instrument NHG inclusief de operationele uitwerking en risico’s.

Pilot WEW meefinancieren restschuld
Het WEW (stichting) heeft in een pilot de mogelijkheid in incidentele gevallen voor schrijnende restschuldproblemen, de restschuld geheel dan wel gedeeltelijk mee te financieren onder NHG. Hierbij kan worden gedacht aan huishoudens die reeds vrijwillig zijn verhuisd maar geconfronteerd worden met een restschuld op de vorige woning omdat deze vanwege de vrijwillige verkoop niet valt binnen de kwijtscheldingscriteria van NHG. Het geheel dan wel gedeeltelijk meefinancieren van de restschuld kan een maatregel zijn om de gedwongen verkoop van de opvolgende woning te voorkomen. De resultaten van de lopende pilot, waaraan de mogelijkheid van het in incidentele gevallen meefinancieren van restschulden thans is toegevoegd, zullen eind van dit jaar worden geëvalueerd.

Restschuld onder NHG
Het kabinet heeft het verleden jaar mogelijk gemaakt om restschulden fiscaal aftrekbaar te maken voor een periode van 10 jaar. Voorts is het mogelijk gemaakt dat restschulden mogen worden meegefinancierd in de hypothecaire lening van een opvolgende eigen woning. Om verder te bevorderen dat huishoudens hun restschulden kunnen meefinancieren, wil het kabinet dat het voor bestaande leningen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) mogelijk wordt om in specifieke gevallen en onder strikte voorwaarden restschulden mee te financieren. Het kabinet treedt hierover in overleg met geldverstrekkers en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de NHG, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.

Download "Kamerbrief over restschulden en Nationale Hypotheek Garantie" (pdf, 4 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Restschuldfinanciering mogelijk onder NHG condities

Huiseigenaren die willen verhuizen mogen straks hun restschuld geheel of gedeeltelijk onder de Nationale Hypotheek Garantie laten vallen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

NHG inclusief meefinancieren restschuld als het aan Blok ligt

Minister Stef Blok van Wonen gaat onderzoeken of woningbezitters met een restschuld kunnen verhuizen met behoud van de Nationale Hypotheek Garantie. Dat meldt het Financieele Dagblad. Met een verruiming van de NHG voorwaarden kan de huizenmarkt mogelijk vlot getrokken worden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 sep 2013

Laatst gewijzigd

18 sep 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.