Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 sep 2013 Nieuws

CDFD vult voorlichting over 'Vakbekwaamheid na 2013' aan

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ op de eigen website (www.cdfd.nl) verder uitgebreid. De voorlichting helpt financiële dienstverleners in hun voorbereiding op een nieuw diplomastelsel. Over dit bouwwerk publiceerde de minister van Financiën deze week een algemene maatregel van bestuur. Op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste Wft-diploma’s.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De informatie is opgeknipt in diverse sub-thema’s:
•    Inhaal-/PE-examens;
•    Gelijkstellingen (aan Wft-diploma’s);
•    Omwisselactie;
•    Deel-diploma’s en -certificaten;
•    (Personen werkzaam onder het) bedrijfsvoeringsmodel;
•    EVC-procedure.

De onderdelen ‘Omwisselactie’ en ‘Deel-diploma’s en –certificaten’ worden nog nader uitgewerkt. De voorlichting op de CDFD-website is al wel voorzien van een (groeiende) lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook is aangegeven welke rol het CDFD maar ook toezichthouder AFM en de examen- en opleidingsinstituten kunnen spelen in de informatieverstrekking.

Algemene maatregel van bestuur
De minister van Financiën heeft deze week een algemene maatregel van bestuur gepubliceerd, waarin onvolkomenheden in de tekst van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) worden weggewerkt. In deze maatregel wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk op een latere datum in werking te laten treden. Het streven blijft echter 1 januari 2014. Mocht het ministerie tot uitstel besluiten, dan zal het CDFD dat zo spoedig mogelijk kenbaar maken

Bron: CDFD

* Lees meer in de nieuwsbrief van StudieCentrum FinanciëleBranche

Lees ook…

CDFD wijdt themapagina aan ‘Vakbekwaamheid na 2013

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de eigen website uitgebreid met de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’. Het CDFD geeft er nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 van kracht wordt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 sep 2013

Laatst gewijzigd

26 sep 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.