Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 okt 2013 Nieuws

Woningbezitter negeert restschuld als probleem

Twee op de drie woningbezitters voelen zich door de hypotheekverstrekkers niet of te laat geadviseerd over de gevolgen van de crisis en tasten daarmee in het duister over de impact hiervan op hun financiële situatie. Vreemd genoeg geeft ook een aanzienlijk deel aan geen behoefte te hebben om met de hypotheekverstrekker van gedachten te wisselen hoe een potentieel restschuldprobleem opgelost kan worden. Verhogen van bewustwording en proactief beheer zijn noodzakelijk om meer woningbezitters te bewegen naar een gezonde financiële huishouding. Dit blijkt uit het jaarlijkse hypothekenonderzoek van Deloitte met dit jaar als thema “Hypotheekklanten uit de crisis”.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Toenemende werkeloosheid en langdurig aanhouden van de crisis leiden er toe dat meer en meer woningbezitters niet meer aan hun betalingsverplichtingen voor de hypotheek kunnen voldoen. Daarnaast bouwt een steeds groter deel - van met name de jongere generaties - een restschuld op mocht de woning verkocht (moeten) worden. Afgelopen jaren hebben geldverstrekkers en adviseurs hier al op geanticipeerd met extra dienstverlening zoals budget coaching en proactief klantbeheer om preventief te zoeken naar versterking van de betaalbaarheid van de woonlasten of het terugdringen van de restschuld door extra aflossen.

Restschuld
"Nederlanders hebben de hoogste langlopende schuld in de Eurozone", aldus Peter van Loon, partner Financial Services bij Deloitte Consulting. "Maar liefst 90% hiervan wordt gevormd door de hypotheekschulden. We zien steeds meer jonge huishoudens die te kampen hebben met restschulden. Zeker bij plotselinge werkloosheid of scheiding, waarbij het huis verkocht moet worden, ontstaan acute financiële problemen", vervolgt Van Loon. Circa 82.000 huishoudens hebben een achterstand van meer dan vier maanden. Uit het klantpanel blijkt dat 34% van de respondenten aangeeft de mogelijke restschuld als een groot probleem te ervaren. Bij de groep huishoudens met een schuld van meer dan 30.000 euro ervaart zelfs 46% dit als een zeer groot probleem.

Financiële buffer
Verder blijkt uit het onderzoek dat de Nederlanders veelal geen (10%) of een te lage (26%) financiële buffer voorhanden te hebben om bij wegvallen van het inkomen de woonlasten nog enkele maanden uit eigen middelen te kunnen voldoen. Daarnaast heeft 10% van de respondenten genoeg eigen geld om in één keer een restschuld af te lossen.

Tijdig ingrijpen
Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep - twee op de drie ondervraagde hypotheekklanten - zich ontoereikend geïnformeerd voelt door de hypotheekverstrekkers over hun financiële situatie. "Het zou de klant en de verstrekker helpen als de verstrekker eerder signaleert welke klanten, op welke termijn, een verhoogd risicoprofiel hebben", aldus Johan van Neste, director Financial Services bij Deloitte. "Het klantbelang kan beter behartigd worden door tijdig ingrijpen. Men kan een budgetcoach inschakelen, een betaalpauze inlassen of juist tijdelijke verhuur stimuleren. We merken dat er nog te veel ad hoc wordt gehandeld. Een crisis van deze omvang en duur vraagt om een structurele aanpak. Ook en juist van de zijde van de hypotheekverstrekkers en intermediairs."

Markt ervaart blokkades bij preventie
Hypotheekverstrekkers en intermediairs worstelen met preventie - het proactief benaderen van klanten met een hoog risico zonder betalingsachterstand. Vraag hierbij is hoe ver zij kunnen en mogen gaan met de klantselectie, de wijze van communiceren en de geboden oplossingen - de klanten voldoen immers nog steeds aan hun contractuele verplichtingen. Een belangrijk aspect daarnaast is de discussie over de klant verantwoordelijkheden en contractueel vastgelegde afspraken tussen verstrekkers en intermediairs over 'klanteigenaarschap'. Wie heeft welke rol in de proactieve benadering naar de klant toe? En wat betaalt de klant voor het gegeven advies en aan wie? Deze vragen zijn - ook vanuit de toezichthouder - nog niet allemaal even scherp beantwoord, wat blokkades opwerpt voor het breed uitrollen van preventie. Hiermee is het klantbelang niet gediend.

Bron: Deloitte

Lees ook…

ING biedt onzekere huizenbezitters online test voor inzicht in eigen hypotheeksituatie

Door de huidige economische ontwikkelingen maken veel consumenten zich zorgen of zij hun hypotheeklasten nu of in de toekomst nog wel kunnen betalen. Daarom breidt de ING de reeds bestaande Hypotheek Hulp verder uit met een online test die snel en eenvoudig inzicht geeft of de hypotheek extra aandacht nodig heeft. Deze test geeft, op basis van de antwoorden op 10 vragen over de hypotheek en de huidige en toekomstige financiële situatie, een eerste beeld over de eigen hypotheeksituatie.

Verliesaversie op de woningmarkt

Op woningmarkten gaan dalende huizenprijzen vaak samen met een dalend aantal transacties. Dit verschijnsel kan onder meer samenhangen met het fenomeen verliesaversie meldt het CPB.

Huiseigenaren die hun huis willen verkopen, zijn, bij een verwacht verlies, minder bereid met de prijs te zakken dan huiseigenaren die hun huis vermoedelijk met winst zullen verkopen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 okt 2013

Laatst gewijzigd

8 okt 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.