Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 okt 2013 Nieuws

Relaties met binnenkort expirerende gouden handdruk polissen in 2013?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
In mijn klantenkring heb ik een paar relaties waarvan dit jaar een 'gouden handdrukpolis' expireert, daarnaast zijn er een paar relaties met een reeds ingegane lijfrente uit een goudenhanddrukpolis. In het Belastingplan 2014 is er sprake van het laten vervallen van de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Nu de kans groot is dat het Belastingplan 2014 door de Eerste en Tweede Kamer komt, heb ik een selectie gemaakt van 'gouden handdrukpolissen'. Wat te doen met deze polissen?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor polissen die dit jaar nog expireren, kan per polis beoordeeld worden het verschuiven van de expiratiedatum naar 2014 financieel aantrekkelijk is. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de eis dat de periodieke uitkeringen uiterlijk aanvangen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Indien er sprake is van een reeds ingegane lijfrente uit een gouden handdrukpolis (maar waarbij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt), kan deze stopgezet worden (fiscaal kan dit), of de polis/verzekeraar dit toestaat zal per geval beoordeeld dienen te worden. Bij een stamrecht BV is dit in de regel eenvoudiger, al zet de NOAB hier wel vraagtekens bij.1

Bij de afweging wel/niet in een keer het gehele bedrag opnemen, spelen factoren als maximale IB-tarief, toeslagen (inkomenstoets / vermogenstoets), de 20% korting zoals in het Belastingplan 2014 genoemd en overige wensen van relatie(s) een rol.

Voor de financieel adviseur een mooie gelegenheid om toegevoegde waarde te bieden in de afweging de gouden handdruk polis uit te stellen, in 1x op te nemen, of om te zetten in een direct ingaande lijfrente. Indien relatie in 2014 de gouden handdruk polis in een keer wenst te laten uitkeren, heeft deze daarnaast nog de mogelijkheid om (tzt) middeling toe te passen over de jaren: (2012/2013/2014; 2013/2014/2015 of 2014/2015/2016).

1de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen staat kort stil bij de (mogelijke) problematiek van een stamrecht BV (pdf, 2 pagina's)

 

Lees ook…

Einde 'gouden handdruk' vrijstelling

Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk een ontslagvergoeding (gouden handdruk) onder te brengen in een stamrecht(-bv). In het Belastingplan 2014 is een voorstel opgenomen voor het vrij laten vallen van stamrechten. Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaalvriendelijk in één keer op te nemen.

Middeling

De progressie van het IB-tarief is afhankelijk van het in een belastingjaar genoten inkomen. Bij sterk wisselende inkomsten pakt dit onbillijk uit. Om deze reden is de mogelijkheid gecreëerd om voor een periode van drie aaneengesloten jaren de IB te herrekenen op basis van het gemiddelde inkomen.

Beperkende maatregel 80%-regeling bij afwikkeling stamrecht

In de Tweede Nota van Wijziging BP2014 staat dat de revisierente die tot en met 31 december 2013 in rekening wordt gebracht bij een zogenoemde onregelmatige afwikkeling van een stamrecht door het vervallen van de eis van periodieke uitkeringen reeds niet meer in rekening wordt gebracht bij afkoop van het stamrecht. In dezelfde 'Tweede Nota van Wijziging BP2014' wordt een 'deadline' voor stortingen door werkgevers omschreven.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 okt 2013

Laatst gewijzigd

25 okt 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.