Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 okt 2013 Nieuws

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Afgelopen dinsdag (15 oktober) heeft het ministerie overlegd met de sector over het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk . Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen. Aanleiding van het gesprek was motie nr. 118 (29 507). De kamer heeft het ministerie gevraagd om in overleg met de sector voor 1 december te komen met voorstellen voor een versoepeling met behoud van kwaliteit. De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwswerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben tijdens dit gesprek nadrukkelijk over het voetlicht gebracht dat een PE-puntensysteem een betere alternatief is dan een verplicht PE-examen. Naast een goede borging van de kwaliteit is ook een breed draagvlak van groot belang om tot een goed werkend PE-systeem te komen. Het voorstel houdt in de kern in dat financieel adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. In een openbaar PE-register worden de behaalde studiepunten vastgelegd. Wanneer niet aan de verplichte PE is voldaan volgt er een maatregel van tucht, namelijk doorhaling in het register.

Het voorstel sluit aan op de wens van de kamer om de permanente educatie in lijn te brengen met vergelijkbare beroepsgroepen. De Europese toezichthouder heeft zich recent ook uitgesproken voor het door de brancheorganisaties voorgestelde PE-puntensysteem.

Daarnaast hebben ze nogmaals gepleit voor aanpassing van het voorgenomen PE-bouwwerk en de daarin opgenomen eindtermen. Het verder wegnemen van overlap, zorgen voor een goede vrijstellings- en gelijkstellingsregeling en betere aansluiting bij de beroepspraktijk zijn onderwerpen die dringend aandacht behoeven. Voor integriteit en adviesvaardigheden is het bijwonen van een goed programma effectiever dan toetsing via multiple choice vragen.

Het ministerie neemt de voorstellen van de sector mee in haar besluitvorming over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamer.

Bron: Adfiz

Lees ook…

Laatste kans Wft PE 2008-2009 / 2010-2011 / 2011-2012

Mist u nog Wft PE certificaten om eerder behaalde diploma’s geldig te houden in de aanloop naar 2014? De tijd begint te dringen. Maar het kan nog steeds: in november en december organiseert SCFB de laatste (inhaal) Wft-PE sessies voor de periodes 2008-2009 / 2010-2011 / 2011-2012 Het complete programma 2011-2012 volgt u bij SCFB in slechts één dag klassikaal onderwijs. Voor de huidige periode 2011-2012 (die werd verlengd tot 31 december 2013) kunt u tot 31 december op de volgende data en locaties terecht. Alle modules worden op één dag klassikaal aangeboden.

Wetgevingsoverleg PE examens 2014: Minister Dijsselbloem bereid tot nader overleg, maar wil “vasthouden aan fundament”

Gistermiddag voerde de Kamercommissie Financiën wetgevingsoverleg met de Minister. Hoewel er meerdere onderwerpen op de agenda stonden, hadden alle fracties vragen voor de minister over vakbekwaamheid 2014 en dan met name de PE-examinering. Het bleek uiteindelijk het meest besproken onderwerp dat tenslotte leidde tot twee moties die werden ingediend door in totaal vijf fracties: (1) VVD/ D66 en (2) SP/CDA/PVV.

FFP vraagt minister om efficiënte ‘omwisselactie’

De Vereniging FFP wil dat de administratieve lasten voor individuele financiële adviseurs bij de overgang naar een nieuw stelsel voor Wft-diploma’s zo beperkt mogelijk zijn. Zij heeft de minister van Financiën in een open brief (zie link) opgeroepen zich daar ook sterk voor te maken. Concreet doet de FFP de suggestie om beschikbare deskundigheidsgegevens bij toezichthouder AFM, keurmerkorganisaties en onderwijsinstellingen digitaal uit te wisselen met de diploma uitgevende instantie(s).

Protest Adfiz tegen PE inhaalexamens

Adfiz (branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs) doet een oproep om de petitie “Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs” te tekenen. Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties hebben wij gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het Ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Wij allen hebben daarvoor geen enkel gehoor gevonden, schrijft Adfiz.

BREAKING: Stemmingsuitslag Motie = Aangenomen!

Gisteren (donderdag 19 september) kwam de motie (PE examens) in stemming in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer vast dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 okt 2013

Laatst gewijzigd

17 okt 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.