Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
4 nov 2013 Nieuws

Aanbesteding voor centrale examenbank Wft loopt

Het ministerie van Financiën zoekt één dienstverlener die toetsvragen gaat ontwikkelen en actualiseren voor de centrale examenbank Wft. Daartoe is de ‘Nationale aanbesteding Ontwikkeling en onderhoud vragen Centrale Examenbank Wft’ gestart. De aanbesteding betreft de ontwikkeling van circa 3.800 extra toetsvragen, de constructie van toetsvragen voor permanente educatie (PE) en het structurele onderhoud van de totale content. Het aantal vragen zal in 2016 meer dan 5.000 bedragen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de aanbesteding wordt om innovatie in vorm gevraagd bij de constructie van toetsvragen op het gebied van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Voorts moeten actualiteiten in de toekomst binnen twee maanden worden vertaald in de toetsvragen. De beoogde overeenkomst voor het inhoudelijk vullen en beheren van de centrale examenbank moet op 1 februari 2014 van kracht worden. Het contract krijgt een looptijd van drie jaar, met de optie tot tweevoudige verlenging met één jaar. Partijen kunnen tot 11 november vragen en/of bezwaren indienen bij de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), de dienst die de aanbesteding namens het ministerie uitvoert. Inschrijving op de aanbesteding kan tot uiterlijk maandag 9 december 2013, 12.00 uur.

Niet onomkeerbaar
De centrale examenbank zal in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel de enige voorziening zijn waarmee Wft-examens kunnen worden afgenomen. Die centrale examenbank moet een uniforme en hoge examenkwaliteit garanderen. Met het oog op een zorgvuldige invoering zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Zo is examen-afnamesoftware ontwikkeld en is een basisset met examenvragen per Wft-module beschikbaar, die examinering via de centrale examenbank begin 2014 mogelijk maakt. Het technische beheer ligt in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De ‘Nationale aanbesteding Ontwikkeling en onderhoud vragen Centrale Examenbank Wft’ is onderdeel van de noodzakelijke voorbereidingen. Uitgangspunt bij de werkzaamheden die in de voorbereidende sfeer worden verricht, is dat deze niet leiden tot onomkeerbare stappen. De Minister van Financiën behoudt de ruimte om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. De aanleiding daartoe kan komen van wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer of inbreng van de brancheorganisaties.

Meer informatie over de ‘Nationale aanbesteding Ontwikkeling en onderhoud vragen Centrale Examenbank Wft’ is te vinden op de website www.tenderned.nl.

Bron: CDFD

Lees ook…

CDFD stelt (Inhaal-)PE-toetstermen voorlopig vast

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014’ de toetstermen voor die examens voorlopig vastgesteld. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën momenteel in gesprek met marktpartijen over mogelijke versoepelingen binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

CDFD vult voorlichting over 'Vakbekwaamheid na 2013' aan

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ op de eigen website (www.cdfd.nl) verder uitgebreid. De voorlichting helpt financiële dienstverleners in hun voorbereiding op een nieuw diplomastelsel. Over dit bouwwerk publiceerde de minister van Financiën deze week een algemene maatregel van bestuur. Op de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste Wft-diploma’s.

CDFD wijdt themapagina aan ‘Vakbekwaamheid na 2013

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de eigen website uitgebreid met de themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’. Het CDFD geeft er nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat per 1 januari 2014 van kracht wordt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 nov 2013

Laatst gewijzigd

4 nov 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.