Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 dec 2013 Nieuws

Imago stabiel ondanks hogere assurantiebelasting

Het imago van verzekeraars is vorig jaar stabiel gebleven ondanks premiestijgingen onder meer als gevolg van de forse verhoging van de assurantiebelasting. De negatieve invloed die hogere premies doorgaans op de reputatie hebben, werd goeddeels gecompenseerd door een positiever oordeel van klanten over de klantvriendelijkheid en claimafhandeling. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de tiende Consumentenmonitor [zie bijlage] van het Verbond van Verzekeraars, waarin het imago van de branche wordt gemeten en wordt gevraagd naar de opvattingen van klanten over uiteenlopende onderwerpen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klik hier voor Consumentenmonitor (Word bestand, 25 pagina's), of zie download onderaan (pdf)

Rapportcijfers
Het huidige economische tij is onzeker en de verzekeringsmarkt staat onder druk. Onder deze omstandigheden is het imago van de verzekeringsbranche al vijf jaar relatief stabiel: de helft van de consumenten heeft een overwegend positief beeld van verzekeraars. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven consumenten de verzekeringssector als geheel een mager zesje (5,9). Dit cijfer is hoger dan andere financiële dienstverleners en de overheid. Opmerkelijk blijft dat de waardering voor de eigen verzekeraar aanmerkelijk hoger uitvalt dan de waardering voor de branche als geheel. De consument geeft zijn eigen schadeverzekeraar een 7,7, de eigen zorgverzekeraar een 7,5 en de eigen levensverzekeraar een 7,1.

Claimafhandeling
Goede claimafhandeling en duidelijke informatie van de verzekeraar zijn belangrijke factoren voor een positief beeld van verzekeraars. Premieverhogingen en negatieve berichten in de media daarentegen zijn factoren die het beeld van verzekeraars negatief beïnvloeden. De verhoging van de premies door onder andere de verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013 maakte dat het totale bedrag dat de consument betaalt voor zijn schadeverzekeringen hoger werd. De verhoging van de assurantiebelasting zelf wordt door 20 procent van de consumenten genoemd als een reden waardoor hun mening over verzekeraars negatief is bijgesteld.

Provisieverbod
Datzelfde blijkt voor de introductie van het provisieverbod: dat heeft geen sterke positieve, maar ook geen sterke negatieve invloed gehad op het imago van verzekeraars, terwijl iets meer dan de helft van de consumenten weet dat het provisieverbod is ingevoerd.

Initiatieven
De afgelopen jaren heeft de verzekeringsbranche veel initiatieven ontwikkeld, gericht op herstel van vertrouwen en verbetering van de positie van de klant onder de noemer Verzekeraars Vernieuwen. Een op de vijf consumenten zegt daar iets van te merken, vooral wegens positieve verandering in heel concrete zaken. Zo zegt meer dan de helft van de consumenten die recent contact heeft gehad met hun verzekeraar dat hij vriendelijker te woord is gestaan en dat de informatie op de website makkelijker te vinden is (54 procent) Iets minder dan de helft van deze groep vindt ook dat de brieven begrijpelijker zijn geworden.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kwart verzekerden leest polisvoorwaarden niet

Ruim een kwart van de consumenten (28 procent) leest de polisvoorwaarden niet of slechts globaal bij het afsluiten van een verzekering. Eén op de vijf consumenten die de polisvoorwaarden wel zorgvuldig doornemen, begrijpt niet wat er staat. Ongeveer de helft van de consumenten is naar eigen zeggen redelijk op de hoogte van de polisvoorwaarden. Dat blijkt uit de CVS Consumentenmonitor, een representatief consumentenonderzoek door het Verbond van Verzekeraars.

Tien procent van de consumenten financieel analfabeet

Een kwart van de Nederlandse consumenten zegt geen financiële kennis te hebben. Eén op de tien vindt zelfs dat hij ‘financieel analfabeet’ is en probeert zich niet eens in financiële zaken te verdiepen. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) onlangs heeft uitgebracht.

Consumentenmonitor levert ‘boeiend materiaal’ op

Vier van de vijf mensen kijken overwegend positief tegen hun eigen verzekeraar aan. Wel denkt de meerderheid van de consumenten dat ze het wat dit betreft beter heeft getroffen dan de gemiddelde Nederlander. Bovendien zijn verzekeraars betrouwbaarder en efficiënter dan de overheid, vindt maar liefst driekwart van de mensen. En één op de acht verzekerden geeft toe zelf wel eens gefraudeerd te hebben met verzekeringen. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten uit de nieuwste ‘Consumentenmonitor’ van het Verbond van Verzekeraars.

‘De consument wil zekerheid’

De Nederlandse consument wil zekerheid van zijn verzekeraar en niet meer dan dat. Eenvoud en prijs van een product zijn van ondergeschikt belang als de zekerheid maar goed geregeld is. Aan de andere kant wil de consument wel graag weten hoeveel provisie zijn tussenpersoon krijgt. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 dec 2013

Laatst gewijzigd

10 dec 2013

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.