Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 jan 2014 Nieuws

WOZ bezwaren (Waarderingkamer)

Volgens de Waarderingskamer zijn van de ingediende bezwaren circa 45 % gehonoreerd (2012). Dat betekent dat door de bezwaarbehandeling circa 1,7 % van de woningen een andere WOZ-waarde krijgt. Voor 98,3 % van de woningen blijft de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde ook na bezwaar en beroep ongewijzigd. Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 10% verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen slechts 0,2%.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In 2013 is voor 8,5 miljoen onroerende zaken (waarvan 7,5 miljoen woningen) een WOZ-waarde vastgesteld.

Van 97,6 % van de woningen wordt de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 3,0 % van de woningen wordt bezwaar gemaakt.

Belastingjaar

2013

2012

2011

Waardepeildatum

1 januari 2012

1 januari 2011

1 januari 2010

Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald

8,5 miljoen

8,6 miljoen

8,6 miljoen

Percentage woningen onder bezwaar

3,0 %

3,7 %

3,4 %

Percentage gehonoreerde bezwaren

*

45,4 %

53,1 %

Percentage woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar

*

1,7 %

1,8 %

Gemiddelde verandering van de waarde bij deze woningen die door bezwaar zijn aangepast

*

11,0 %

11,0 %

Verandering van de totale WOZ-waarde van alle woningen als gevolg van bezwaar

*

1,7 %

1,8 %

Aantal beroepsprocedures woningen

*

6925

6750

Percentage niet-woningen onder bezwaar

6,7 %

8,2 %

7,6 %

Percentage gehonoreerde bezwaren

*

49,8 %

53.9 %

Percentage niet-woningen dat andere waarde heeft door heroverweging in bezwaar

*

3,9 %

4.1 %

Aantal beroepsprocedure niet-woningen

*

1275

1275

* gegevens nog niet definitief beschikbaar

Bron: Waarderingskamer

Lees ook…

Bgfo: WOZ waarde in plaats van taxatierapport toegestaan

Een aanbieder dient te beoordelen of een kredietaanvraag verantwoord is voor de consument (artikel 4:34 van de Wft). Voor het beoordelen of sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking dient de aanbieder van hypothecair krediet onder meer het maximale hypothecair krediet te bepalen in verhouding tot de waarde van de woning (de zogenoemde loan-to-value ratio). In artikel 115, zesde lid, van het Bgfo is beschreven hoe de waarde van de woning wordt bepaald. Om onnodig hoge kosten (bijvoorbeeld voor het opstellen van een taxatierapport) voor de consument te voorkomen mag een aanbieder van hypothecair krediet op grond van het zevende lid (nieuw) in bepaalde gevallen uitgaan van de waarde van de woning zoals laatstelijk bepaald op grond van de Wet waardering onroerende zaken (de zogenoemde WOZ-waarde).

Vier op tien woningbezitters vindt dat WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt van woningwaarde

Het vertrouwen van potentiele starters en koopwoningbezitters in de woningmarkt is voor het derde opeenvolgende kwartaal gestegen. De ING WoonIndex klom met 5 punten naar 111 in het afgelopen kwartaal. Het aantal starters dat het nu een gunstige periode vindt om een huis te kopen is verder gestegen en overtreft alle voorgaande metingen. Ruim twee derde van de starters spaart voordat ze een woning gaan aanschaffen. Bijna vier op de tien woningbezitters vindt dat de WOZ-waarde meer dan 10% afwijkt van de werkelijke waarde van de woning. Dit blijkt uit het ING WoonBericht. ING verwacht dit jaar een toename van 32% van het volume van gedeeltelijke aflossingen op hypotheken ten opzichte van vorig jaar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 jan 2014

Laatst gewijzigd

13 jan 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.