Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 jan 2014 Nieuws

Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers 1 januari 2015 van start

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers. Dit melden staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer in een brief.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen
De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben op hoofdlijnen aangegeven hoe zij vorm willen geven aan een vrijwillige collectieve regeling voor zelfstandigen in de derde pijler. Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Het betreft een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. In de uitkeringsfase wordt geen levenlange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigenorganisaties zijn voornemens de regeling uit te laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden. De hoofdlijnen van deze regeling, zoals beschreven de bijlage, spreken het kabinet aan.

Witteveenakkoord – pensioen, bijstand en arbeidsongeschiktheid
Zelfstandigenorganisaties hebben de wens geuit dat zelfstandigen hun pensioen niet hoeven aan te spreken voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand.
Dit zal conform de afspraken in het Witteveenoverleg voor iedereen worden gerealiseerd (dus ook voor werknemers), met een maximum van 2x de AOW als totaalbedrag aan pensioenvermogen dat niet wordt meegeteld. Om te voorkomen dat mensen vlak voor een bijstandsaanvraag hun vermogen wegsluizen naar hun derdepijlerpensioen, geldt daarbij de randvoorwaarde dat er in de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg.

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid
Zelfstandigenorganisaties hebben eveneens de wens geuit dat het derdepijlerpensioen bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer kan worden opgenomen, zonder dat daarbij – zoals thans – revisierente is verschuldigd. De Staatssecretaris van Financiën is bereid de fiscale wetgeving op dit punt aan te passen. Ook dit is aan de orde geweest bij de afspraken over het Witteveenakkoord.

1 januari 2015
Een en ander wordt in wetgeving verankerd en zal dan op 1 januari 2015 van start kunnen gaan.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Pensioenfonds ZZP-ers weer stap dichterbij

ZZP-ers kunnen binnenkort een eigen pensioenfonds krijgen. De deelname aan de pensioenregeling geschiedt dan op vrijwillige basis, waarbij zzp’ers zelf hun premiehoogte bepalen.

Pensioenfederatie komt met eigen verkenning pensioenmogelijkheden voor zzp’ers

Veel zelfstandigen bouwen geen of onvoldoende pensioen op, waardoor bij pensionering een klein inkomen resteert. Door veranderende arbeidsrelaties is de traditionele ‘life time job’ bij één werkgever met bijbehorende onafgebroken pensioenbouw zeldzamer. De Pensioenfederatie heeft in een rapport aanbevelingen gegeven om op korte termijn tot verbetering van de pensioensituatie van zzp’ers te komen (zie download).

MKB-ondernemers rekenen op voldoende financiële armslag voor eigen pensioen

Dit blijkt uit onderzoek (zie link) van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na pensionering niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun totale vermogen. Naast de opbouw van een pensioen verwachten veel MKB-ondernemers ook te kunnen beschikken over de waardeontwikkeling van de eigen woning en het overig financieel vermogen.

Meeste zzp'ers vinden pensioenaanbod te duur

Maar liefst 91% van de zzp'ers vindt het aanbod van pensioenvoorzieningen onduidelijk en niet transparant. Dat blijkt uit een onderzoek onder de PZO-achterban. PZO-voorzitter Esther Raats: "Mensen willen geen ondoorzichtige producten, ze willen weten wat er met hun geld gebeurt.”

'PPI geschikt voor collectief pensioen zzp'er'

Volgens het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit staat Europees recht de vorming van een premiepensioeninstelling (ppi) voor zzp’ers toe. Dat betekent dat zzp’ers collectief pensioen moeten kunnen opbouwen.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.