Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 feb 2014 Nieuws

Reactie op brief over inkomenstoets voor hypotheken

Op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer geeft Minister Blok zijn reactie op een brief van de heer O te Z over de inkomenstoets op hypotheken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De heer O kreeg van zijn hypotheekadviseur te horen dat hij zijn bestaande hypotheeklening niet kon oversluiten naar een goedkopere aanbieder omdat hij niet voldoet aan de door de Rijksoverheid ingestelde inkomenstoets. Hij vroeg of de regels daarop aangepast kunnen worden.

Aan de heer O is gemeld dat de regels voor de inkomenstoets een uitzondering kennen voor dergelijke situaties. Specifiek gaat het om artikel 4 lid 2 van de tijdelijke regeling hypothecair krediet. Die uitzondering is bedoeld om het mogelijk te maken dat mensen hun bestaande hypotheeklening kunnen oversluiten naar een andere geldgever, bijvoorbeeld vanwege een lagere rente of na afloop van een rentevast periode.

Oversluiten is ook mogelijk als uit de inkomenstoets blijkt dat de lasten uit de lening te hoog zijn in verhouding tot het huidige inkomen (Loan-to-Income of LTI). Daarbij is het wel belangrijk dat de geldnemer in het huis blijft wonen (geen verhuizing) en de lening niet wordt verhoogd, tenzij het oversluitkosten betreffen (zoals kosten voor notaris, advies en vervroegde aflossing). Overigens is het aan de geldgevers om te bepalen om al dan niet gebruik te maken van de uitzonderingen in de regelgeving. Ze zijn daartoe niet verplicht.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Wijzigingen in Tijdelijke regeling hypothecair krediet geen gevolgen voor NHG

Naar aanleiding van wijzigingen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet per 1 januari 2014 zijn er vragen gesteld aan Stichting WEW (NHG) over de gevolgen van deze wijzigingen voor de Voorwaarden & Normen. De wijzigingen in de Tijdelijke regeling hebben geen gevolgen voor de Voorwaarden & Normen van NHG.

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Het besluit "Tijdelijke regeling hypothecair krediet" is gepubliceerd. De verlaging met 1% naar 105 procent vanaf 1 januari 2013 is een feit. Ook wordt het toetsinkomen toegelicht: het inkomen waarvan een aanbieder van hypothecair krediet uitgaat bij het bepalen van het maximale hypothecair krediet.

Verslag overleg over uitzonderingsmogelijkheden bij de hypotheeknormen

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer het verslag toegezonden van het overleg tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken over het gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden en eventuele onduidelijkheden bij de normen voor de Loan to Income (LTI) een Loan to Value (LTV), zoals deze zijn vastgelegd in de ministeriële regeling voor hypothecair krediet.

Loan to Value per 1 januari a.s. verder omlaag

De maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning bedraagt vanaf 1 januari 2014 104 procent. Wat is bepalend voor de peildatum 1 januari?

Loan to Income (begripsomschrijving)

Bij ministeriële regeling worden de inkomenscriteria vastgesteld en de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning. Een aanbieder van hypothecair krediet past de bij ministeriële regeling vastgestelde inkomenscriteria toe bij de beoordeling van een aanvraag voor een hypothecair krediet.

Loan to Value (begripsomschrijving)

Sinds 1 januari 2013 is de maximaal toegestane hypotheek 105% (Loan to Value). Dit percentage wordt de komende jaren verder afgebouwd met 1% per jaar naar 100%. Een koper zal steeds vaker (meer) eigen middelen in dienen te brengen bij de koop van een (nieuwbouw)woning. De Loan to Value geldt zowel voor starters als voor doorstromers.

Bgfo: WOZ waarde in plaats van taxatierapport toegestaan

Een aanbieder dient te beoordelen of een kredietaanvraag verantwoord is voor de consument (artikel 4:34 van de Wft). Voor het beoordelen of sprake is van een verantwoorde kredietverstrekking dient de aanbieder van hypothecair krediet onder meer het maximale hypothecair krediet te bepalen in verhouding tot de waarde van de woning (de zogenoemde loan-to-value ratio). In artikel 115, zesde lid, van het Bgfo is beschreven hoe de waarde van de woning wordt bepaald. Om onnodig hoge kosten (bijvoorbeeld voor het opstellen van een taxatierapport) voor de consument te voorkomen mag een aanbieder van hypothecair krediet op grond van het zevende lid (nieuw) in bepaalde gevallen uitgaan van de waarde van de woning zoals laatstelijk bepaald op grond van de Wet waardering onroerende zaken (de zogenoemde WOZ-waarde).

Herfinanciering, maar hypotheek is hoger dan 105% waarde woning (LTV)

Relatie A heeft een hoge hypotheek bij bank X. De waarde van de woning x 105% (loan to value regel) is lager dan de over te sluiten hypotheek. Kan ik de herfinanciering nu toch rondkrijgen, of zit relatie A vast aan de huidige geldverstrekker?

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.