Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 mrt 2014 Nieuws

Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. Bij de Sociale Verzekeringsbank zijn hier veel vragen over binnengekomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Afkoop kleine pensioenen
Soms is een opgebouwd pensioen 'klein'. Pensioenfondsen bieden dan vaak aan om dit bedrag ineens af te kopen. De afkoopsom wordt door pensioenfondsen vaak uitbetaald op de leeftijd van 65 jaar. Door het later ingaan van de pensioenleeftijd, kan dat gevolgen voor u hebben als u AOW ontvangt met een partnertoeslag. Uw partner die nog geen 65 jaar is, krijgt in zo’n situatie van een pensioenfonds het aanbod om het pensioen af te kopen, terwijl er nog recht op partnertoeslag bestaat. De afkoopsom wordt door de SVB aangemerkt als inkomen. Dat kan ertoe leiden dat in de maand waarin de afkoopsom vrij komt, het bedrag in die maand geheel wordt ingehouden op de partnertoeslag.

Rechtszaak
Inmiddels zijn hierover enkele rechtszaken gevoerd. In een aantal rechtszaken is de SVB in het gelijk gesteld, maar een enkele keer ook niet. Die zaak loopt echter nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Zolang daarover nog geen uitspraak door de rechter is gedaan, volgt de SVB de huidige wet die stelt dat de afkoop van een klein pensioen wordt gezien als inkomsten.

Oplossing?
U kunt inhouding van de afkoopsom op uw partnertoeslag misschien voorkomen door bij uw pensioenfonds te informeren naar de mogelijkheden om de afkoopsom niet eerder uit te keren dan nadat uw jongere partner zelf AOW ontvangt. Dan is er geen recht meer op partnertoeslag en op de AOW-uitkering van uw partner houdt de SVB de afkoopsom niet in.

Bezwaar
Is uitbetaling na het bereiken van de AOW-leeftijd van uw partner geen mogelijkheid, dan kunt u bij ons desgewenst bezwaar aantekenen tegen de inhouding op uw partnertoeslag. We houden uw zaak dan aan totdat er een uitspraak is gedaan in het hoger beroep dat nu nog dient. Afhankelijk van de uitspraak, handelen we daarna uw bezwaar af. Dat geeft u en uw partner de zekerheid dat u geen rechten verspeelt. Bovendien voorkomt het dat u volledige procedures moet voeren.

Bron: SVB

Lees ook…

Afkoopgrens klein pensioen 2014

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 mrt 2014

Laatst gewijzigd

27 mrt 2014

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.