Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 mei 2014 Nieuws

Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Er is een concept-wetsvoorstel in de maak. Het wetsvoorstel verbetert de positie van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden en van de naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden of komen te overlijden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doel van de regeling

  • De keuze van letselschadeslachtoffers en hun naasten dat naasten de verzorging, verpleging en begeleiding op zich nemen dient aangemoedigd te worden, vooral ook omdat een dergelijke keuze wordt gemaakt om de levenskwaliteit van de gekwetste te verbeteren. Met het huidige wettelijke stelsel is het niet ondenkbaar dat een gekwetste om financiële redenen genoodzaakt wordt om zich buiten zijn gezin door professionele krachten te laten verzorgen en verplegen. Dat past niet langer in een tijd waarin grote waarde wordt gehecht aan eigen keuzes, we zelfredzaamheid willen bevorderen en in onze samenleving steeds vaker een beroep willen laten doen op de zorg van naaste familie. Daarom wordt de mogelijkheid om zorgschade vergoed te krijgen verruimd.
  • Het voorstel voorziet hiernaast in een recht op de vergoeding van affectieschade. De vastlegging van dit recht in de wet heeft in de eerste plaats tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed als gevolg van ernstig letsel of het overlijden van een naaste. Daarnaast wordt beoogd op deze wijze naasten genoegdoening te verschaffen in die zin dat hun geschokte rechtsgevoel wordt verzacht doordat van de aansprakelijke persoon een opoffering wordt verlangd. In een algemene maatregel van bestuur worden vaste bedragen opgenomen waar een afgebakende kring van naasten en nabestaanden recht op heeft. Dat is overzichtelijk en in de praktijk makkelijk te gebruiken, in en buiten rechte. Zo worden langdurige en onplezierige discussies over leed dat mensen is aangedaan voorkomen.
  • In het verlengde hiervan wordt voor naasten en nabestaanden de mogelijkheid geopend om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen voor vergoeding van affectieschade en voor de vergoeding van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt. In dit kader wordt het tevens mogelijk gemaakt een schadevergoedingsmaatregel op te leggen ter zake van deze vorderingen.

Via een internetconsultatie kan men reageren op dit wetsvoorstel.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 mei 2014

Laatst gewijzigd

28 mei 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.