Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2015 Nieuws

AFM onderzoek woonlastenverzekering

Veel woonlastenverzekeringen doen niet in alle gevallen wat een consument er van mag verwachten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recent heeft gedaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Koppeling uitkering met WIA/WW duur
Bij veel verzekeringen is het recht op uitkering van de verzekering gerelateerd aan het recht op uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Dit betekent dat de verzekering alleen uitkeert als de verzekerde tegelijkertijd een uitkering krijgt vanuit de WIA of WW. In het geval van werkeloosheid kan dat ertoe leiden dat de uitkeringsduur van de verzekering beperkt is, bijvoorbeeld door een korte arbeidshistorie, terwijl de werkloosheid langer kan duren. De AFM heeft verzekeraars gevraagd te beoordelen of de verzekering hierdoor wel aansluit bij de belangen van de klant en de veranderende maatschappelijke omstandigheden, en indien nodig de verzekeringen aan te passen.

De AFM is vooralsnog tevreden met de door de verzekeraars ingezette vervolgacties.

Download hier AFM rapport (pdf, 10 pagina's)

Consumenten
De AFM raadt consumenten aan om drie opties te overwegen:
Optie 1 is het afsluiten van een woonlastenverzekering. Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit is het belangrijk om te realiseren dat deze polissen erg van elkaar kunnen verschillen in de dekking die ze bieden. Bijvoorbeeld verschillen op de volgende punten:

  • Als u zelfstandige bent zijn mogelijk niet alle polissen voor u geschikt, bijvoorbeeld doordat zij lange wachttijden kennen tot het moment van uitkering of ongeschikte arbeidsongeschiktheidscriteria*.
  • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd vallen bij sommige polissen niet onder de dekking, terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan.
  • Wanneer u pas kort aan het werk bent en daarom bij mogelijke werkloosheid waarschijnlijk ook gedurende korte tijd een WW-uitkering krijgt, kan het zijn dat de dekking vanuit de woonlastenverzekering weinig toegevoegde waarde heeft, omdat deze daaraan gekoppeld is.

De meeste polissen zijn afhankelijk van de regelingen die de overheid heeft voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, zoals de Werkeloosheidswet (WW) en Wet Inkomen en Arbeid (WIA). De AFM vindt dat verzekeraars de polissen en de sociale zekerheidsregelingen goed op elkaar moeten laten aansluiten.

Optie 2 is dat u besluit om toch een andere, goedkoper, huis te kopen. U heeft dan ook een lagere hypotheek en deze maandlasten zullen ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid beter te betalen zijn.

Optie 3 is dat dat u bepaalde reserves heeft (zoals een spaarrekening) die voor een langere periode als overbrugging kunnen dienen. Het is verstandig om dit geld dan gedurende de looptijd van de hypotheek achter de hand te houden.

* Een arbeidsongeschiktheidscriterium bepaalt wanneer u als arbeidsongeschikt wordt gezien. De drie mogelijke criteria zijn beroepsarbeid, passende arbeid en gangbare arbeid.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Financieel bewustzijn schiet tekort bij werknemers en huiseigenaren

Volgens het Nibud komen huiseigenaren en werknemers bij inkomensterugval te laat en onvoldoende in actie. Zij onderschatten de ernst van hun financiële situatie of overschatten het effect van hun eigen getroffen maatregelen bij inkomensterugval.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jan 2015

Laatst gewijzigd

9 jan 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.