Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jan 2015 Nieuws

Consultatie wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw

De consultatie betreft het wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doel van de regeling
Het ontwerp wetsvoorstel bevat twee elementen:

  1. Bescherming lijfrenteopbouw: dit element waarborgt dat de gemeente bij een aanvraag om bijstand – binnen zekere grenzen en onder bepaalde voorwaarden – niet van de betrokkene kan vergen dat deze diens eventuele pensioen¬vermogen in een derdepijlerregeling (lijfrente) te gelde maakt voordat betrokkene een beroep op bijstand kan doen.
  2. Beslistermijn vrijwillige voortzetting: dit element biedt de zekerheid dat een werknemer of een beroepsgenoot die heeft deelgenomen aan een pensioenregeling die de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting kent, gedurende 9 maanden de gelegenheid heeft te besluiten om de deelname aan de pensioen¬regeling voort te zetten.

Concept regeling
concept wetsvoorstel bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw (pdf, 12 pagina's)

Verwachte effecten van de regeling

De bescherming van de lijfrenteopbouw voor de middelentoets van de bijstand heeft als direct effect dat – binnen zekere grenzen – de opgebouwde pensioenaanspraken in de derde pijler aan de inkomensvoorziening voor de oude dag ten goede komen. Het heeft als bijkomend effect dat het voor de doelgroepen aantrekkelijker kan zijn een pensioen in de derde pijler op te bouwen.
De veiligstelling van een beslistermijn van 9 maanden zal er naar verwachting toe leiden dat een grotere groep werknemers besluit tot voortzetting van de deelname in de pensioenregeling van de voormalige werkgever indien deze gewezen werknemers als zelfstandige werkzaam worden of als werknemer in dienst treden bij een werkgever die geen of een onvoldoende dekkende pensioen-regeling aanbiedt. Een vergelijkbare aanpassing wordt voorgesteld voor beroepsgenoten.

 

Klik hier voor consultatieronde.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Bescherming pensioenopbouw zelfstandigen voor vermogenstoets in de bijstand

Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een Kamerbrief over de bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen voor de vermogenstoets in de bijstand. Zo wordt er een 'vermogensgrens' (pensioenaanspraak) en 'toetsingsperiode' besproken.

Toelichting onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer in een richtinggevende brief over de vraag hoe de nettolijfrente onder kan worden gebracht in de tweede pijler binnen de voorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne (voorkomen van onbelaste uitkeringen vanuit belast pensioenvermogen en vice versa) en in welk wetgevingstraject dit kan meelopen.

Aanspreken pensioengelden bij een beroep op bijstand ingetrokken

De gemeente Enschede had eerder een maatregel in willen voeren, waarbij mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering eerst hun pensioen moeten 'opeten' als dat mogelijk was. Mensen die geen werk hebben moeten dan voor hun 65e jaar hun oudedagsvoorziening in laten gaan (mits fiscaal toegestaan).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jan 2015

Laatst gewijzigd

9 jan 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.