Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 jan 2015 Nieuws

Kifid: Kluswoning en opstalverzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering gesloten voor zijn aangekochte woning. Drieënhalve maand na sluiten van de verzekering werden onderdelen van de nieuw te installeren keuken gestolen uit de schuur. De Verzekeraar weigerde dekking, omdat verzekeringnemer niet had medegedeeld dat de woning niet dag en nacht bewoond werd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De consument spreekt zijn tussenpersoon aan. De Commissie oordeelt dat de tussenpersoon uit hoofde van haar betrokkenheid bij zowel het aanvragen van de hypotheek als de verzekering wist of had moeten weten dat de vragen over de onderhoudstoestand van de woning (‘voldoende’) en de bewoning (‘dag en nacht’) onjuist werden ingevuld. De tussenpersoon had vervolgens, nu zij Consument bijstond bij het aanvragen van de Verzekering, erop moeten letten dat de vragenlijst op deze punten juist werd ingevuld, althans zij had moeten wijzen op de mogelijke gevolgen van het onjuist invullen. De adviseur is dan ook in zoverre toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht jegens Consument . Maar nu Consument zelf ook een verwijt valt te maken van het ontstaan van zijn schade, oordeelt de Commissie dat de helft van die schade voor zijn eigen risico moet blijven. De vordering wordt deels toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Kifid: (onder)verhuur en leegstand woning melden bij verzekeraar

(Onder)verhuur en leegstand van een woning houden een risicoverzwaring in voor de verzekeraar van de in de woning aanwezige verzekerde inboedel en moeten op grond van de verzekeringsvoorwaarden aan de desbetreffende verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen, worden gemeld. Verzekeringnemer heeft nagelaten dit te doen, stelt Kifid in haar uitspraak.

Verhuur MGE-woning leidt tot boete voor eigenaar

Een eigenaar van een onder Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) verkregen woning voldoet niet aan de zelfbewoningsplicht wegens verhuur van de woning. De Woningstichting vordert op basis van een boetebeding een boete van 200% van de MGE-waarde (boetebedrag €130.388).

Rialto biedt mogelijkheid tot verzekeren leegstaande panden

Door de economische crisis neemt het aantal leegstaande panden toe. Deze ontwikkeling doet zich zowel bij bedrijfsmatig onroerend goed als bij particuliere woningen voor. Leegstaande panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om steeds terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), hebben onlangs een groot onderzoek gehouden onder assurantiebemiddelaars, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat steeds meer leegstaande panden onverzekerd zijn. Deze uitkomst is aanleiding voor de VAN om een verzekering voor leegstaande panden in haar assortiment op te nemen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jan 2015

Laatst gewijzigd

22 jan 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.