Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 jun 2015 Nieuws

Kinderalimentatie: Prejudiciële vragen (maar nog geen antwoorden)

Het Gerechtshof Den Haag heeft naar aanleiding van een rechtszaak over kinderalimentatie prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Sedert 1 januari 2015 geldt de Wet Hervorming Kindregelingen, op grond waarvan de alleenstaande, ten behoeve van kinderen alimentatiegerechtigde, ouder aanspraak kan maken op de zogeheten alleenstaande ouderkop, een onderdeel van het gewijzigde stelsel voor zover het betreft het kindgebonden budget.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De prejudiciële vragen betreffen deze alleenstaande ouderkop en wel in het bijzonder of deze alleenstaande ouderkop in mindering moet worden gebracht op de kosten van levensonderhoud van de kinderen of niet.

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Hoge Raad gevraagd bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende rechtsvragen te beantwoorden:

  1. Moet bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit: i) in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen; dan wel ii) in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt?
  2. Bij vraag 1 is geen onderscheid gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget. Indien dat onderscheid wel moet worden gemaakt, op welke wijze moet dan ter bepaling van de verschuldigde onderhoudsbijdrage rekening worden gehouden met de alleenstaande ouderkop en op welke wijze met het overige deel van het kindgebonden budget?

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

 

(Naar verwachting zal met de beantwoording van de prejudiciële vragen enkele maanden zijn gemoeid. Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, zal hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteed worden.)

Lees ook…

Rekenhulp Indexering Alimentatie

Met behulp van onderstaande link kan de geïndexeerde alimentatie berekend worden.

Rapport Alimentatienormen 2015

Met het oog op de afschaffing van het recht op fiscaal voordeel kinderalimentatie, de herziening van de kindregelingen en de gewijzigde fiscale regels voor pensioenopbouw is een update 'Rapport alimentatienormen' uitgebracht.

Kamervragen gevolgen van de wet hervorming kindregelingen voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie

Staatssecretaris Teeven geeft antwoord op eerder gestelde kamervragen over de gevolgen van de wet hervorming kindregelingen voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.

Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie

Minister L.F. Asscher gaat uitgebreid in op Kamervragen en heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een uiteenzetting van de Wet hervorming kindregelingen (WHK).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 jun 2015

Laatst gewijzigd

8 jun 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.