Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 jul 2015 Nieuws

Beroep hardheidsclausule afgewezen, geen rente aftrek restschuld

Een (voormalige) huiseigenaar heeft zijn woning verkocht die 'onderwater' stond. Oorspronkelijk was de verkoopdatum gesteld op 1 november 2012 (waarbij dan gebruik gemaakt kon worden van de tijdelijke tegemoetkoming renteaftrek voor restschulden). In overleg met de koper is deze datum vervroegd naar 26 oktober 2012. Hierdoor kon verkoper geen gebruik meer maken van renteaftrek voor restschulden. De Staatssecretaris van Financiën heeft geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule ex artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Feiten
De zoon van verzoekster verkoopt op 26 oktober 2012 zijn appartement in Apeldoorn, omdat hij in Amsterdam werkt en daar inmiddels ook woont. De levering van de woning was oorspronkelijk gepland op 1 november 2012, maar is op verzoek van de koper, een defensiemedewerker die op het punt stond te worden uitgezonden, vervroegd naar 26 oktober 2012. De woning, die 2 jaar te koop heeft gestaan, staat «onder water»: na verkoop resteert een restschuld van € 42.000. Op 14 november 2012 heeft de regering besloten dat de rente over restschuld die is ontstaan op of ná 29 oktober 2012, aftrekbaar is. Aangezien de eigendomsoverdracht in het onderhavige geval vlak daarvoor heeft plaatsgevonden, komt de zoon niet in aanmerking voor rente-aftrek van de restschuld.

Dat zou wel het geval zijn geweest als hij had vastgehouden aan de oorspronkelijk op 1 november geplande overdracht. Verzoekster vindt dit niet billijk en vraagt om toepassing van de hardheidsclausule. Dit verzoek wordt echter afgewezen met als reden dat er geen sprake is van een «onbillijkheid van overwegende aard», dat wil zeggen een gevolg dat de wetgever had voorkomen als hij dat bij het maken van de wet had voorzien. Integendeel, de wetgever heeft dit effect voorzien en bewust aanvaard.

Overwegingen
De Staatssecretaris zegt weliswaar begrip te hebben voor de teleurstelling bij verzoekster en haar zoon, maar geeft ook aan dat pas na de levering van de woning bekend is geworden dat er een regeling zou komen voor de rente over restschulden, met andere woorden: er is geen sprake van het mislopen van een voordeel, waarop de zoon bij de totstandkoming van de verkoop had kunnen rekenen. De zoon geeft aan dat de datum van overdracht buiten zijn schuld om is vervroegd; daarmee legt hij zijn lot in handen van een ander en miskent hij zijn eigen beslissingsruimte.

Oordeel van de commissie
De commissie heeft de Staatssecretaris gevraagd zijn standpunt te heroverwegen aangezien zij van mening is dat de onderhavige casus een uniek karakter draagt, omdat betrokkene geen persoonlijk belang had bij het vervroegen van de oorspronkelijke leveringsdatum, maar hierin heeft bewilligd om de door Defensie uitgezonden medewerker tegemoet te komen.

De bewindsman antwoordt dat de verplaatsing van de leveringsdatum de situatie van betrokkene niet uniek maakt; daar zijn meerdere gevallen van bekend, zo ook bijvoorbeeld bij de invoering van de verlaging van de overdrachtsbelasting per 15 juni 2011, waardoor deze belastingplichtigen een aanzienlijk voordeel misliepen en een beroep op toepassing van de hardheidsclausule in alle gevallen werd afgewezen. Hij benadrukt nogmaals dat de invoering van deze maatregel een bewuste keuze van de wetgever betreft. Hij ziet dan ook geen aanleiding om zijn standpunt te herzien.

Vervolgens heeft de commissie bij de betrokken defensiemedewerker navraag gedaan naar de aanleiding van het verzoek om de leveringsdatum van de woning te vervroegen. Hieruit blijkt dat er geen sprake was van een uitzending, maar van een meerdaagse oefening. Niettegenstaande het unieke karakter van deze casus komt de commissie bij nader inzien tot het oordeel dat het standpunt van de Staatssecretaris kan worden gevolgd.

Voorstel aan de Kamer
Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Hoge Raad: terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft bij arrest van 14 juni 2013 geoordeeld dat de terugwerkende kracht van de verlaging van de overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel is.

Geen hardheidsclausule voor tijdelijk box 3-vermogen bij verkoop woning

Het komt voor dat iemand zijn woning verkoopt en kort na de jaarwisseling een nieuwe woning koopt. Dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor box 3. In het besluit van 16 februari 2012 van het Ministerie van Financiën wordt het volgende voorbeeld gegeven.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.