Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 aug 2015 Nieuws

Helft restschuld bij 1 procent eigendom?

Na einde affectieve relatie wordt de woning verkocht en ontstaat er een restschuld. In deze casus was de man voor eenhonderdste deel eigenaar en de vrouw voor negenennegentighonderdste. In een rechtszaak is in geschil of de restschuld voor 50 procent voor rekening van de man komt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Feiten
Partijen hebben van medio 2009 tot begin 2012 een affectieve relatie gehad. Tijdens deze relatie hebben partijen gezamenlijk een woning gekocht gelegen aan de [adres] te [woonplaats] (hierna te noemen: de woning). De vrouw is voor 99/100ste deel en de man voor 1/100ste deel gerechtigd tot de eigendom van deze woning (productie 2 bij dagvaarding). Partijen hebben voor de financiering een hypothecaire lening afgesloten bij X Bank waarvoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Vordering
De vrouw vordert samengevat - dat de rechtbank:
    - zal bepalen dat een eventueel bij verkoop resterende restschuld bij helfte tussen partijen wordt verdeeld,
    - zal bepalen dat de makelaars- en notariskosten bij helfte tussen partijen worden verdeeld,

Stelling man
De man stelt dat partijen weliswaar gezamenlijk eigenaar zijn van de woning (de man voor 1/100ste en de vrouw voor 99/100ste deel), maar dat dit in feite een schijnhandeling was en destijds enkel was bedoeld om een hypothecaire financiering te verkrijgen. Het huis behoort volledig tot het vermogen van de vrouw en zij dient dan ook alle kosten en een eventuele restschuld te dragen, aldus de man.

4.4
De rechtbank overweegt als volgt. Uit artikel 3:166 lid 2 en 3:172 BW volgt als hoofdregel dat nu de man en de vrouw respectievelijk voor 1/100ste en 99/100ste gerechtigd zijn tot de eigendom van de woning, de opbrengst (of het verlies) na verkoop van de woning aan een derde en de daarmee gemoeide kosten in laatstgenoemde verhouding door partijen gedragen dienen te worden.

Uit hetgeen partijen tijdens de comparitie hebben verklaard, ziet de rechtbank aanleiding om hiervan af te wijken. Uit die verklaringen blijkt dat het reeds bij de aankoop van de woning de gezamenlijke bedoeling van partijen was dat de vrouw de woning als enige in eigendom zou verkrijgen. Omdat de vrouw de aankoop niet alleen kon financieren heeft de notaris de constructie bedacht waarbij de man voor 1/100ste deel eigenaar zou worden en zo “borg” zou staan voor de vrouw. Zodra de vrouw daartoe financieel in staat was zou zij het aandeel van de man overnemen. De vrouw heeft als enige de kosten voor het vestigen van de hypotheek gedragen en heeft ook als enige de huuropbrengsten van de woning ontvangen (zie proces-verbaal van de comparitie van 28 mei 2015, tweede alinea).

4.5
Hieruit blijkt dat in de verhouding tussen partijen de 1/100ste gerechtigdheid van de man tot de woning slechts is bedoeld als een ‘papieren’ constructie om de vrouw in staat te stellen om (op termijn) de volledige eigendom van de woning te verwerven en partijen zich daar ook naar hebben gedragen (uitsluitend de vrouw heeft ten aanzien van de woning de opbrengsten genoten en de lasten gedragen). Hieruit volgt dat na de verdeling door verkoop van de woning aan een derde de volledige verkoopopbrengst aan de vrouw toekomt evenals dat de vrouw volledig draagplichtig is voor de hypothecaire schuld en de (verkoop)kosten van de woning. In zoverre zijn de vorderingen in conventie van de man toewijsbaar en dienen de vorderingen in reconventie van de vrouw te worden afgewezen.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie
5.1.

gelast de volgende wijze van verdeling van de woning aan de [adres] te [woonplaats] :
5.1.1.
partijen dienen de woning te verkopen aan een derde waarna de opbrengst van de verkoop (de verkoopopbrengst minus de hypothecaire lening en de kosten) geheel dient te worden toebedeeld aan de vrouw, dan wel indien een schuld resteert dient deze geheel door de vrouw te worden gedragen,

Bron: Rechtspraak.nl

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 aug 2015

Laatst gewijzigd

13 aug 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.