Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 aug 2015 Nieuws

Archeologisch bodemonderzoek bij herbouw na brand

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker gaat nader in op Kamervragen over de kosten voor verplicht archeologisch onderzoek ten gevolge van bijvoorbeeld brandschade van een opstal. Onder bepaalde omstandigheden is er sprake van een verplicht archeologisch onderzoek, welke niet (altijd) vergoed wordt door de opstalverzekeraar. Zo'n onderzoek kan tienduizenden euro's kosten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 3 (pdf, 4 pagina's, 3 juli 2015)
Is de verplichting in de wet voor archeologisch onderzoek bij bouw ook bedoeld voor herbouw na brand of calamiteit?


De wet heeft betrekking op bodemverstoringen in algemene zin, ongeacht hun oorzaak. De wet bevat nadrukkelijk geen verplichting tot het doen van
archeologisch onderzoek, maar gaat uit van een systematiek waarin door de betrokken gemeente het archeologisch belang wordt afgewogen tegen andere belangen. Het maken van deze afweging is verplicht, niet het doen van onderzoek. Gemeenten maken hun afweging op basis van trapsgewijs verkregen informatie. Indien achtereenvolgens bureauonderzoek, proefboringen of proefsleuven geen aanleiding geven tot verder onderzoek, dan blijft het daarbij.
Als het vooronderzoek aantoont dat er wel sprake is van een plek met archeologische resten dan zijn er vier opties:
1.  het plan zo aanpassen dat de resten in de grond bewaard blijven;
2.  geheel of gedeeltelijk opgraven;
3.  onder archeologische begeleiding uitvoeren van de werkzaamheden;
4.  het plan afblazen.

Vanwege de locatie van het afgebrande pand (in het historische centrum) en vanwege eerdere naburige opgravingen heeft de gemeente Alkmaar gekozen voor optie 2.

Vraag 4 (pdf, 3 pagina's, 11 augustus 2015)
Kunt u de reikwijdte van het begrip «verstoorder» in de regel «de verstoorder betaalt» zoals geformuleerd in de Wet Archeologische Monumentenzorg
(WAMZ) nader toelichten?


De regel «de verstoorder betaalt» is terug te voeren op het Verdrag van Valletta. maar staat als dusdanig niet in de Wet archeologische monumentenzorg. Het veroorzakersprincipe gaat er vanuit dat de initiatiefnemer die de bodem verstoort – en daarmee ook het bodemarchief verstoort – primair moet zorgdragen voor het behoud van de archeologische informatie door middel van archeologisch onderzoek. In de Wet op de archeologische monumentenzorg is dit verdragsuitgangspunt geïmplementeerd door een koppeling met de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is in de regel noodzakelijk voor een ruimtelijk initiatief als gevolg waarvan het bodemarchief verstoord zou kunnen worden. In het geval van Alkmaar gaat het om een omgevingsvergunning voor de (her)bouw van de door brand verwoeste panden. Het is aan de gemeente om de reikwijdte van het veroorzakersprincipe te bepalen middels de afweging die de gemeente maakt in het kader van de omgevingsvergunning.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Woning in de verkoop en leegstand? Meld het bij de (opstal)verzekeraar.

Uit een uitspraak van Kifid blijkt weer het belang van het tijdig informeren van de verzekeraar (inboedel / opstal) en het wijzen van de verzekeringnemer op de beperkende verzekeringsvoorwaarden bij leegstand. In deze uitspraak wordt de verzekeraar door de consument aangesproken, maar in de praktijk kan de verzekeringsadviseur hier mogelijk (ook) op aangesproken worden, indien niet adequaat geadviseerd wordt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 aug 2015

Laatst gewijzigd

14 aug 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.