Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 aug 2015 Nieuws

Zijn kosten voor mantelzorgwoning aftrekbaar?

Een belastingplichtige heeft de kosten voor aanschaffing en plaatsing van een zorg-unit in de tuin van de mantelzorger als aftrekbare buitengewone uitgaven (specifieke zorgkosten) in de belastingaangifte willen opvoeren. Het Hof heeft eerder deze aftrekpost afgewezen. De belastingplichtige is in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak.

2.3.1.
Volgens artikel 6.17, aanhef en lid 1, letter d, van de Wet behoren tot de voor aftrek in aanmerking komende specifieke zorgkosten de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor onder meer andere hulpmiddelen. Het begrip ‘andere hulpmiddelen’ is ontleend aan het tot 1 januari 2001 geldende artikel 46, lid 3, letter a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De invoering van de Wet IB 2001 heeft geen wijziging gebracht in de betekenis van dit begrip voor de toepassing van de aftrek van specifieke zorgkosten.

Zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn arrest van 25 april 2001, nr. 36029, ECLI:NL:HR:2001:AB1297, BNB 2001/273, moet onder een ander hulpmiddel in de zojuist bedoelde zin worden verstaan een middel dat een bijzondere hoedanigheid bezit die meebrengt dat het alleen wordt gebruikt door zieke en/of invalide personen, dan wel naar zijn aard een door ziekte of invaliditeit gestoorde elementaire lichaamsfunctie kan overnemen. Middelen die niet op grond van het voorgaande gerekend kunnen worden tot de ‘andere hulpmiddelen’ worden op grond van het tweede lid van artikel 6.17 van de Wet toch als zodanig aangemerkt wanneer zij de persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn.

2.3.2.
Een woning voorziet naar haar aard in de huisvestingsbehoefte van haar bewoner. De kosten die verband houden met de verwerving en het aanhouden van een woning kunnen daarom niet gerekend worden tot de uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Dit geldt ook voor een mantelzorgwoning, waarnaartoe een persoon verhuist omdat hij in die mantelzorgwoning minder dan in zijn voormalige woning gehinderd wordt door aantasting van zijn lichaamsfuncties als gevolg van ziekte of invaliditeit, en ook voor een mantelzorgwoning waarnaartoe een persoon verhuist omdat anderen daar beter voor hem kunnen zorgen.

2.3.3.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in 2.3.2 heeft het Hof terecht geoordeeld dat de kosten die belanghebbende heeft gemaakt ter zake van de aanschaf en het plaatsen van de mantelzorgwoning niet kunnen worden gerekend tot de uitgaven die zij wegens ziekte of invaliditeit heeft gedaan voor andere hulpmiddelen.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Heeft een mantelzorgwoning een eigen huisnummer?

Minister Blok geeft antwoorden op kamervragen of een mantelzorgwoning (naast hoofdgebouw) tot toepassing van de kostendelersnorm leid en of een mantelzorgwoning een eigen huisnummer behoeft.

Blijverslening

Om het voor ouderen mogelijk te maken hun huis levensloopbestendig te kunnen maken, heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een zogeheten blijverslening in de maak.

Besluit omgevingsrecht

Het besluit omgevingsrecht is gepubliceerd. De ingangsdatum hiervan is 1 november 2014. In het besluit wordt toegelicht welke criteria gelden voor mantelzorg, hoe te handelen met bestaande vergunningsaanvragen en waarom sprake is van een afwijkende ingangsdatum (normaal 1 januari / 1 juli).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 aug 2015

Laatst gewijzigd

17 aug 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.