Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 aug 2015 Nieuws

AFM: Lijfrentebeleggingsrechten

Consumenten die zich oriënteren op pensioen in de derde pijler in de vorm van een lijfrentebeleggingsrecht, moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste informatie over dit complexe product krijgen. Daarom moeten aanbieders van een lijfrentebeleggingsrecht verplichte informatiedocumenten zoals de Financiële Bijsluiter (FB) en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar stellen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Financiële Bijsluiter
Een lijfrentebeleggingsrecht is een recht van deelneming met een fiscale schil. Een lijfrentebeleggingsrecht is in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) gekwalificeerd als een complex product. De aanbieder van een complex product moet een FB opstellen. Deze verplichting is verankerd in artikel 65, eerste lid, BGfo. Klik hier voor 'Register Financiële Bijsluiter'.

Niveau opstellen Financiële Bijsluiter
Een lijfrentebeleggingsrecht kan bestaan uit meerdere fondsen, bijvoorbeeld een paraplufonds/life cycle fund waar diverse subfondsen onder hangen. In dat geval speelt de vraag op welk niveau een FB moet worden opgesteld. Is dit op het niveau van het paraplufonds, of op het niveau van de subfondsen?

Voor welk fonds een aanbieder de FB (of mogelijke meerdere FB’s) moet opstellen, hangt af van de vraag via welk fonds of waar het lijfrentebeleggingsrecht wordt aangeboden. Wordt het lijfrentebeleggingsrecht op het niveau van het paraplufonds aangeboden, dan moet de aanbieder voor het paraplufonds een FB opstellen. Wordt het lijfrentebeleggingsrecht aangeboden op het niveau van de subfondsen, dan moet voor ieder subfonds een FB worden opgesteld.

Essentiële Beleggersinformatie
Een lijfrentebeleggingsrecht is ook een recht van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE. Een aanbieder van rechten van deelneming in een ICBE of beleggingsinstelling moet op grond van artikel 65, tweede lid, respectievelijk artikel 115bb BGfo, voor elke fonds waarin hij rechten van deelneming aanbiedt de EBi opstellen.

Niveau opstellen Essentiële Beleggersinformatie
Als het product bestaat uit meerdere fondsen, dan moet per fonds worden getoetst of er rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE worden aangeboden. Dit kan dus betekenen dat de aanbieder voor een derde pijler pensioen pensioenproduct meerdere EBi’s moet opstellen.

Wat betekent dit voor aanbieders
Het bovenstaande betekent voor aanbieders van lijfrentebeleggingsrechten dat zij zowel een FB als een EBi beschikbaar moeten stellen. Immers, een lijfrentebeleggingsrecht kwalificeert als een complex product. Voor een complex product moet een FB beschikbaar worden opgesteld. Daarnaast bevat een lijfrentebeleggingsrecht rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of ICBE. Hiervoor moet een aanbieder een EBi opstellen.

Verdere informatie
Dit bericht is bedoeld om richting te geven bij eventuele bestaande onduidelijkheid, en biedt geen uitputtend overzicht. Interpretatievragen over wet- en regelgeving rond informatieverstrekking kunnen aanbieders sturen naar vragen.informatieverstrekking@afm.nl.

 

Bron: AFM

Lees ook…

NVB: Consumentenbrochure beleggen

Consumenten die willen gaan beleggen moeten zich goed voorbereiden op een eerste gesprek met de beleggingsadviseur. Informatie over de financiële situatie, het financiële doel en de bereidheid om risico’s te nemen zijn essentieel bij het samenstellen van een passende beleggingsportefeuille.

Wijzigingsbesluit Inkomstenbelasting, Lijfrente

In een wijzigingsbesluit is een goedkeuring gegeven dat als de financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening in zoverre wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 aug 2015

Laatst gewijzigd

17 aug 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.