Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 aug 2015 Nieuws

Stamrecht BV en slechte vermogenspositie

Eiser (belastingplichtige) heeft geen initiatief genomen om in verband met de slecht vermogenspositie van de BV in overleg te treden met de Belastingdienst. Dit betekent dat eiser (belastingplichtige) in 2007 heeft afgezien van verdere stamrechtuitkeringen. De aanspraak wordt daarom in 2007 aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en is door de inspecteur terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning gerekend. Dit stelt de Rechtbank Den Haag.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Slechte vermogenspositie
De rechtbank stelt tevens vast dat na 2006 alleen in 2007 nog een uitkering is gedaan van € 5.000 en dat gesteld noch gebleken is dat eiser (belastingplichtige) na 2006 initiatief heeft genomen in verband met de slechte vermogenspositie van de BV in overleg te treden met verweerder (Belastinginspecteur) inzake het vervolg van de stamrechtuitkeringen. Met deze feiten komt de rechtbank tot het oordeel dat eiser (belastingplichtige) in 2007 heeft afgezien van verdere stamrechtuitkeringen. De aanspraak in 2007 dient daarom, op grond van artikel 19b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en achtste lid, van de Wet LB te worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Artikel 3.81 van de Wet IB 2001 bepaalt dat onder loon wordt verstaan loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de inspecteur de aanspraak in 2007 terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning heeft gerekend. Hetgeen eiser (belastingplichtige) daartegenover stelt doet daar niet aan af.

Vergrijpboete
31. Met betrekking tot de ingevolge artikel 67e AWR opgelegde vergrijpboete van € 23.000 is de rechtbank van oordeel dat verweerder (Belastinginspecteur) is geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat eiser (belastingplichtige) met het niet aangeven van de inkomsten dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat dienaangaande sprake is van een ernstig verwijt ten minste gelijk te stellen met grove schuld in de zin van dit artikel. Daarbij overweegt de rechtbank dat het afzien van verdere stamrechtuitkeringen, zonder daar fiscale consequenties aan te verbinden is te wijten aan grove onachtzaamheid van de zijde van eiser (belastingplichtige). Naar het oordeel van de rechtbank had het voor eiser (belastingplichtige) duidelijk moeten zijn dat hij het stamrecht na ingangsdatum niet naar willekeur kon wijzigen dan wel hiervan afzien. Hetgeen eiser (belastingplichtige) heeft aangevoerd, vormt geen aanleiding anders te beslissen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 aug 2015

Laatst gewijzigd

17 aug 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.