Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 sep 2015 Nieuws

Beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand licht gedaald

Het beroep op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in 2014 licht afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014, die deze week door de Raad voor de Rechtsbijstand is gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In totaal zijn er vorig jaar 444.448 toevoegingen afgegeven, 2 procent minder dan in 2013. Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand worden de gegevens van de monitor gebruikt door de commissie-Wolfsen, die onderzoek doet naar de kostenstijging van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De commissie is ingesteld nadat de Eerste Kamer plannen van het kabinet om te korten op dit stelsel blokkeerde. De Raad voor de rechtspraak waarschuwde begin dit jaar dat deze plannen te veel vragen van burgers. Onlangs stuurde een groep prominenten op het gebied van rechtspraak aanbevelingen naar de commissie. Deze aanbevelingen kunnen de toegang tot rechtvaardige oplossingen voor juridische kwesties aanzienlijk vergroten.

 

Dinsdag 18 augustus 2015 is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat online-applicaties in 2014 onverminderd in een behoefte blijken te voorzien. Het nieuwe Rechtwijzer uit elkaar, speelt hierop in. Ondanks het feit dat meer Nederlanders kans maken in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is er in 2014 toch een lichte afname te zien van het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel gedaan is. De Raad heeft in 2014 ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven.

Onlinevoorzieningen in de belangstelling

Er is onverminderde interesse in de onlinevoorzieningen van de zogenaamde ‘nuldelijn’. Deze stellen de burger in staat om zelf, en zo nodig met behulp van anderen, de juiste informatie te vinden over passende mogelijkheden om een conflict of probleem op te lossen. Deze eigen verantwoordelijkheid is ook het uitgangspunt voor Rechtwijzer uit elkaar. Op dit online platform kunnen partners online zelf hun scheiding regelen. Op dit moment is een bètaversie operationeel.

Lichte afname gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand

De lichte afname van het gebruik van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in 2014 is zichtbaar in een kleine vermindering van het aantal afgegeven toevoegingen, maar ook in het verminderde aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket. Deze laatste afname is onder meer toe te schrijven aan ontwikkelingen in de markt, zoals gratis spreekuurvoorzieningen in de advocatuur, een toegenomen focus op de specifieke groep van Wrb-gerechtigden en de gewijzigde openingstijden. De totale kosten die zijn besteed aan toevoegingen zijn voor het tweede jaar op rij gedaald.

Aanbod rechtsbijstandverleners

Er is binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand een grote constante groep van advocaten werkzaam. De groep die instroomt is al jaren groter dan de groep die uitstroomt.

Monitor waardevolle bron van informatie

De gegevens uit de Monitor blijken een waardevolle en nuttige bron van informatie voor de door de Kamer ingestelde Commissie Wolfsen, die onderzoek doet naar de kostenstijging binnen het stelsel. Ook de door de Orde van Advocaten ingestelde Commissie Barkhuysen heeft gebruik kunnen maken van de gegevens uit de Monitor voor haar onderzoek naar de mogelijkheden om het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand duurzaam te houden. Maar ook beleidsmakers, politici en ketenpartners maken veelvuldig gebruik van de monitor.

 

Bron: De Rechtspraak

 

Cahier 'Rechtshulp gemist'

Cahier van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek richtte zich op het niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Download "Cahier 'Rechtshulp gemist'" (pdf, 66 pagina's)

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 aug 2015

Laatst gewijzigd

7 sep 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.