Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "Kamerbrief afkoop klein pensioen" (pdf, 2 pagina's)

Mogelijke tegemoetkoming
"Ik wil nader bezien of een herziening over de jaren 2013 en 2014 mogelijk is, zonder dat er een precedentwerking ontstaat door terug te komen op rechtens  onaantastbare besluiten. Ik wil uw Kamer hier voor 1 januari 2016 nader over informeren."

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen ‘Geen compensatie voor korting op AOW-toeslag’

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoord op Kamervragen over het korten van de AOW-toeslag ingeval van afkoop kleine pensioenen. Tevens geeft zij aan dat 'reparatie'wetgeving volgt.

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.

AOW-leeftijd omhoog: nadelige gevolgen bij afkoop klein pensioen

De Pensioenfederatie komt met een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor de afkoop van kleine pensioenen en de mogelijke korting op de AOW-partnertoeslag en de Anw uitkering die daarmee gepaard gaat. Dit heeft de federatie per brief laten weten aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Afkoopgrens klein pensioen 2015

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 sep 2015

Laatst gewijzigd

27 nov 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.