Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 okt 2015 Nieuws

Selectie uit antwoorden van Minister Blok op Kamervragen

Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok, heeft schriftelijke antwoorden gegeven op Kamervragen welke gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst. Onderstaand een selectie welke betrekking hebben op (koop)woningen. Blok geeft o.a. aan dat de regering niet voornemens is om een differentiatie in de WOZ-waardering aan te brengen op basis van het energielabel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerstuk" (Word, 16 pagina's)

Vraag:
Kan de minister toezeggen dat het NIBUD-advies tijdig wordt toegestuurd, zodat de TK daarover overleg kan voeren?
Antwoord:
Eind oktober stuur ik u, mede namens de minister van Financien, een brief over de nieuwe leennormen, het achterliggende adviesrapport van het Nibud en de nieuwe Tijdelijke Ministeriële regeling hypothecair krediet. Hierbij baseren wij ons mede op de onafhankelijke adviezen van het Nibud. In de bijgaande brief aan u zal ik ook ingaan op de gestelde vragen over het meerekenen van tweede inkomens en de vraag of het Nibud meer varianten kan uitrekenen.

Vraag:
Kan de minister kijken naar de mogelijkheid om bij het bepalen van loan to income (LTI) de levenscarrière mee te nemen, in plaats van een ‘one size fits all’?
Antwoord:
De huidige regelgeving laat aanzienlijke ruimte voor maatwerk. Via explains kunnen geldverstrekkers afwijken van de normen waar dat verantwoord is, bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat iemand op een bepaalde termijn meer geld gaat verdienen. Daarnaast wordt in de sector gewerkt aan zogenaamde perspectiefverklaringen die licht werpen op de toekomstige arbeidsmarktkansen van mensen die op flexibele basis werken.

Vraag:
Wat vindt de minister van het voorstel om investeringen in isolatie van koopwoningen via netwerkbedrijven te laten verlopen? En wat wil hij daarvoor doen?
Antwoord:
De hoofdlijn is dat netwerkbedrijven en netbeheerders zich moeten richten op het beheren van netten, en hun wettelijke taken niet mogen vermengen met marktactiviteiten, zoals financieringsconstructies of energiebesparing. Het kabinet is geen voorstander van een rol voor netwerkbedrijven op dit punt. Zij zouden ook niet moeten concurreren met marktpartijen die bezig zijn met energiebesparing van gebouwen.

Vraag:
Is de minister bereid om het energielabel een verplicht onderdeel te laten zijn van de bepaling van de WOZ?
Antwoord:
De Waarderingskamer gaat over de juiste waardering van de WOZ. De Waarderingkamer heeft aangegeven op dit moment te werken aan de actualisering van de Vraagbaak Waardebepaling. Die zal ook aandacht geven aan zonnepanelen en energielabels. De regering is niet voornemens om een differentiatie in de WOZ-waardering aan te brengen op basis van het energielabel.

Vraag:
Als kinderen een mantelzorgwoning voor ouders bouwen, is het aan gemeenten de WOZ-waarde te bepalen. Is de minister het eens dat WOZ-waarde niet verhoogd zou mogen worden?
Antwoord:
Een mantelzorgwoning kan leiden tot een waardevermeerdering van de woning, en daarmee tot een hogere WOZ-waarde waardoor meer OZB verschuldigd is.
Alle gemeenten moeten de WOZ-waarde op dezelfde manier vaststellen. Gemeenten kunnen hier geen afwijkend beleid in voeren. In de gemeentewet staan limitatief opgesomd welke onroerende zaken zijn vrijgesteld (zoals bijvoorbeeld kerken). Een facultatieve vrijstelling voor mantelzorgwoningen is niet mogelijk.

Vraag:
Is de minister bereid een onderzoek te starten naar verzilverproducten?
Antwoord:
De Taskforce verzilveren heeft in 2013 onderzoek gedaan naar verzilverproducten, waarmee ouderen de overwaarde in hun woning kunnen vrijmaken. Bij dit onderzoek waren maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken. Het ontwikkelen van verzilverproducten beschouw ik primair als een taak van de markt. Nader onderzoek naar verzilverproducten in zijn algemeenheid heeft naar mijn opvatting geen toegevoegde waarde, gelet op het onderzoek dat al verricht is. Indien marktpartijen tegen specifieke knelpunten aanlopen bij het ontwikkelen van nieuwe producten dan is het kabinet uiteraard bereid om hier naar te kijken.  

Vraag:
Wat vindt de minister van het idee om brandmelders in alle woningen wettelijk verplicht te maken?
Antwoord:
Recentelijk heeft het Instituut Fysieke Veiligheid de effectiviteit van rookmelders onderzocht. Mede aan de hand van dit onderzoek zal ik nagaan of de huidige voorschriften over rookmelders in het Bouwbesluit aanpassing behoeven en uw Kamer daar nog dit jaar over informeren. Hierbij zal ook de toepassing van rookmelders in woningen voor senioren aandacht krijgen.

Vraag:
Kan de minister een definitie gaan maken van een zorgwoning, een ouderwoning, et cetera?
Antwoord:
Een woning is op zich niet aan te merken als ‘zorgwoning’ of ‘ouderenwoning’. Veel ouderen blijven in hun woningen wonen en passen deze, zelf of met behulp van het WMO budget aan. Dit wordt niet geregistreerd. Met het bepalen van een definitie wordt nog geen inzicht gegeven in wat lokaal nodig is om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Daarbij is het van belang om te kijken naar of in de betreffende lokale woningvoorraad (zorg)functies geleverd kunnen worden, hoe het met de bereikbaarheid van voorzieningen is gesteld en de nabijheid van gelijkgestemde bewoners.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 okt 2015

Laatst gewijzigd

8 okt 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.