Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 okt 2015 Nieuws

Schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (onderzoeksrapport)

De werkgever heeft op grond van artikel 7:658 BW een zorgplicht jegens zijn werknemers. Wanneer een werknemer ziek wordt door het werk en de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld in het kader van zijn zorgplicht, kan de werknemer schadevergoeding eisen. Op dit moment zijn er knelpunten in het proces voor schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aan PwC is eerder de opdracht gegeven om de mogelijkheden voor een onafhankelijke medische instantie te onderzoeken en hierover te adviseren. In het rapport ‘onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’ zijn de mogelijkheden voor het instellen van onafhankelijke medische beoordeling uitgewerkt.

Download "Rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten" (pdf, 65 pagina's)

Het belangrijkste knelpunt is het vaststellen van het causaal verband tussen ziekte en werk. Hierdoor lopen de doorlooptijd van het proces en de kosten op. We zien in de praktijk een opeenstapeling van deskundigenrapporten waardoor de rechtelijke procedure langdurig, kostbaar, emotioneel zwaar en onoverzichtelijk wordt.
Hierdoor claimt een deel van de slachtoffers geen schadevergoeding. Daardoor komt de rekening in veel gevallen bij het slachtoffer en de samenleving terecht en niet bij de veroorzaker, waar zij hoort. Door de procedure te verbeteren moet de rekening vaker bij de veroorzaker terecht kunnen komen.

De lange rechtszaken zijn niet alleen duur, maar geven ook stress en zijn niet bevorderlijk voor het herstel van zieke mensen en hun re-integratie. Het verbeteren van de procedure door sneller duidelijkheid te scheppen over het causaal verband tussen werk en de ziekte heeft tevens als voordeel dat werknemers minder lang stress ervaren doordat zij minder lang verwikkeld zijn in een juridische procedure met de werkgever. Dit heeft mogelijk positieve effecten op de arbeidsrelatie en re-integratie.

PWC
PwC adviseert te starten met een minimale variant waarin een medisch en juridisch oordeel wordt gegeven over het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk. Zo wordt stapeling van deskundigenrapporten voorkomen. Daarmee wordt de procedure verkort en worden de proceskosten lager. PwC geeft aan dat vanuit het oogpunt van een oplossing van de knelpunten en procesefficiëntie het de voorkeur heeft om uiteindelijk een instantie het geschil in zijn volle omvang te laten beoordelen. In een dergelijke uitgebreide variant zou de instantie ook een uitspraak kunnen doen over de zorgplicht en de schade, aldus de rapportage. Een andere oplossing, zoals ook door de werkgevers bepleit, zou kunnen zijn het instellen van een gespecialiseerde rechter.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ombudsman maakt wijzer voor slachtoffers van geweldsmisdrijven

De Nationale ombudsman gaat een speciale behoorlijkheidswijzer opstellen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven: wat mogen zij verwachten van de betrokken instanties (zoals politie en OM) vanaf het moment dat zij aangifte doen tot aan het punt dat de dader weer op vrije voeten komt.

Advies: Wetsvoorstel zorg- en affectieschade verdient verduidelijking

Hoe en op welk moment kun je vaststellen dat letsel ‘ernstig en blijvend’ is? Zijn vorderingen tot vergoeding van affectieschade wel geschikt om in het strafproces behandeld te worden? En kunnen veroorzakers de schadevergoeding wel betalen? Als dat niet het geval is, wie draait daar dan voor op? Het Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade roept deze vragen op. Dat staat in een wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak. De Raad ziet graag dat het wetsvoorstel wordt verduidelijkt.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.